Ανακοίνωση για έκδοση γραμματίου για ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης σε ένορκη βεβαίωση

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60 – Τ.Κ. 10679

           Τηλ.: 210-3398250, 206

                                                                                   Αθήνα 5/9/2016

Αρ. Πρωτ. 9712

Π ρ ο ς

Τα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγίνης, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνος, Καλαυρίας, Καλλιθέας, Ιλίου, Κρωπίας, Κυθήρων, Λαυρίου, Μαραθώνος, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νίκαιας, Περιστερίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Χαλανδρίου

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση γραμματίου για παραστάσεις σε ένορκη βεβαίωση

 

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 423 § 2 ΚΠολΔ, που προστέθηκε με την παρ. 3 του δεύτερου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015, «Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης εκείνου, που δίδει τη βεβαίωση, καταχωρίζονται στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης κρίνονται όμως από το Δικαστήριο».

Για να προταθεί ένσταση ή αίτηση εξαίρεσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αντιδίκου εκείνου που ζήτησε τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδικείου, προϋποτίθεται ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος παρίσταται κατά τη διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης.

Για την παράσταση αυτή, απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Το γραμμάτιο, που θα εκδίδεται,  είναι το προβλεπόμενο για την αίτηση λήψης ένορκης βεβαίωσης (75 Ευρώ, παράρτημα Ι, περ. η, αριθ. 6 Κώδικα Δικηγόρων).

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ

Ειρήνη Καράσαββα

Για του λόγου το αληθές, η ιδέα της συγγραφής δεν με ενδιαφέρει ούτε για τη δόξα ούτε για την υστεροφημία. Προέκυψε καθαρά και μόνο για την εμπειρία. Συν ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει και στον κόσμο.