Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

             Αθήνα 29/12/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ της 23ης Δεκεμβρίου 2016, για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

 

Η δημόσια διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή τραπεζικού συνεργάτη και η διαπραγμάτευση (ανταγωνιστικός διάλογος) που ακολούθησε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (19.12.2016 και 23.12.2016) μεταξύ των τραπεζών Πειραιώς και Eurobank, που πληρούσαν τις απαιτήσεις που έθεσε ο ΔΣΑ, οδήγησαν στη λήψη της από 23.12.2016 απόφασης του Δ.Σ., με την οποία επιλέχθηκε τελικώς η τράπεζα Πειραιώς.

Οι βασικοί όροι που επιτεύχθηκαν είναι οι ακόλουθοι:

1.Στους δικηγόρους μέλη του Δ.Σ.Α., προς διευκόλυνση της εξόφλησης των ασφαλιστικών τους εισφορών, θα δοθεί η δυνατότητα να κάνουν χρήση πιστωτικής κάρτας (Visa ή Master) έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς  που έχουν ήδη ή θα αποκτήσουν κατόπιν αιτήματός τους,  μέχρι του ορίου € 15.000  και σε 24 άτοκες δόσεις. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία &  πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

2. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Δικηγόροι-Μέλη του Δ.Σ.Α. είτε με κάρτες Πειραιώς είτε με κάρτες Visa ή MasterCard έκδοσης άλλων τραπεζών (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες), μέσω των μηχανημάτων EFT/POS στα σημεία που λειτουργούν ταμεία του Δ.Σ.Α. καθώς και μέσω του portal.olomeleia.gr, απαλλάσσονται από κάθε προμήθεια (γίνονται ανέξοδα για το δικηγόρο).

3. Η Τράπεζα αναλαμβάνει να εγκαταστήσει, χωρίς οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τον Δ.Σ.Α., 45 (σαράντα πέντε) τερματικά υποδοχής καρτών ΕFT/POS σε όλα τα σημεία συναλλαγών του Συλλόγου, πλέον των δέκα (10) τερματικών που υφίστανται ήδη.

4. Για την τοποθέτηση POS στα γραφεία των Δικηγόρων που το επιθυμούν, η χρέωση ανάλογα με τη χρήση έχει ως εξής : Το κόστος κάθε συναλλαγής είναι 0,80 ευρώ. Κατά τα λοιπά, για τους πρώτους 12 μήνες δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση. Μετά το πρώτο έτος, προβλέπεται χρέωση 9 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ εάν οι ετήσιες συναλλαγές μέσω κάρτας δεν ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ, ενώ εάν υπερβαίνουν τις 9.000 ευρώ δεν υπάρχει μηνιαία χρέωση.

5. Η Τράπεζα αναλαμβάνει να καταβάλει στον  Δ.Σ.Α., υπό μορφή χρηματικής δωρεάς, το ποσό των € 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπροσθέτως, θα καταβάλει στον Δ.Σ.Α. επιπλέον ποσό δωρεάς ύψους € 100.000, αποκλειστικά για το πρώτο έτος συνεργασίας.

Το σύνολο των παρεχομένων τραπεζικών υπηρεσιών θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Ειρήνη Καράσαββα

Για του λόγου το αληθές, η ιδέα της συγγραφής δεν με ενδιαφέρει ούτε για τη δόξα ούτε για την υστεροφημία. Προέκυψε καθαρά και μόνο για την εμπειρία. Συν ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει και στον κόσμο.