Πανεπιστήμιο Αθηνών:Τρία εξειδικευμένα Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Προς εηνημέρωσή σας, γνωστοποιούμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει αυτή τη περίοδο, τρία εξειδικευμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν:

  • Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
  • 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Στα παρακάτω συνηυμμένα αρχεία μπορείτε να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις και λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα.

press_release_basic_compliance.docx | press_release_aml.docx | press_release_4th_directive.docx

Ειρήνη Καράσαββα

Για του λόγου το αληθές, η ιδέα της συγγραφής δεν με ενδιαφέρει ούτε για τη δόξα ούτε για την υστεροφημία. Προέκυψε καθαρά και μόνο για την εμπειρία. Συν ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει και στον κόσμο.