Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικηγόρων για τις 15 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι τις 13-1-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικηγόρων για τις 15 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι τις 13-1-2017

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημέρωσε τον ΔΣΑ ότι, λόγω καιρικών συνθηκών, η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων δικηγόρων ως υποψηφίων-εξωτερικών συνεργατών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έληγε σήμερα, 10-1-2017, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 13-1-2017 ώρα 14.30.

Σε προηγούμενη ανάρτηση(14-12-2016), ενημερώναμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σχετικό έγγραφο που μας απέστειλε,προσκαλεί όσες/ους δικηγόρους, µέλη των οικείων ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Θεσσαλονίκης διορισµένους τουλάχιστον στο Εφετείο επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Τ. Π. & ∆ανείων, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ. Π. & ∆ανείων, που αφορούν σε αντικείµενα του εµπορικού κλάδου, όπως αυτός προσδιορίζεται µε το άρθρο 4 του ν.3965/2011, όπως ισχύει, και τη µε αριθµ. 2/23510/0094/30-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1083/τ.Β΄/9-4-2012), ενώπιον των εν γένει ∆ικαστηρίων, Υπηρεσιών και Αρχών, να υποβάλουν αίτηση, από 14-12-2016, ηµεροµηνία ανάρτησης στη ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων.

Σύμφωνα με το ΤΠΔ, ο αριθµός των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία, ήτοι, α. δέκα (10) δικηγόροι για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων β. πέντε (5) δικηγόροι για τις ανάγκες του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης του Τ.Π. και ∆ανείων.

65ix469ii7-58ps.pdf

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΤΠΔ.

Ειρήνη Καράσαββα

Για του λόγου το αληθές, η ιδέα της συγγραφής δεν με ενδιαφέρει ούτε για τη δόξα ούτε για την υστεροφημία. Προέκυψε καθαρά και μόνο για την εμπειρία. Συν ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει και στον κόσμο.