10+1 Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως στη Νομική

   Αναμφισβήτητα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα σύνορα είναι ανοιχτά και μας δίνεται η ευκαιρία να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε τις σπουδές μας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, ζώντας σε μια χώρα που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, οι δυνατότητές μας δρούν αντιστρόφως ανάλογα με το κλίμα αυτό της παγκοσμιοποίησης, αφού στερούμαστε τους οικονομικούς πόρους για να επιδιώξουμε ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό μέλλον σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο. Το κόστος της πληρωμής ενός μεταπτυχιακού στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την μετακίνηση και την εγκατάσταση σε μία ξένη πόλη καθίσταται συχνά δυσβάσταχτο και απαγορευτικό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα απόφοιτοι με θέληση και δυνατότητες εξέλιξης αλλά χωρίς την ευκαιρία εξασφάλισης κάποιας υποτροφίας, να συναντούν ανυπέρβλητα οικονομικά εμπόδια στο δρόμο τους και να μην έχουν την ευκαιρία να εξειδικευτούν στον κλάδο που επιθυμούν, επιλέγοντας ως ύστατη λύση κάποιο από τα περιορισμένα διαθέσιμα μεταπτυχιακά που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με τις νέες δυνατότητες που παρέχουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού για εξ αποστάστεως παρακολούθηση κάποιου μεταπτυχιακού διπλώματος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να υποβάλει τα διακιολογητικά του αλλά και να παρακολουθήσει εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα ηλεκτρονικά από το σπίτι του, χωρίς να επωμιστεί άλλα έξοδα πέραν αυτών του κόστους του προγράμματος (καλά, και της σύνδεσης ίντερνετ). Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά online και η επικοινωνία με τους καθηγητές γίνεται με διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ο φοιτητής δε στερείται των ωφελειών που προσφέρουν οι σπουδές σε μια ξένη χώρα, αφού πέραν του ότι μαθαίνει να λειτουργεί με ένα ξένο υποδεικνυόμενο σύστημα, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις σπουδές του στις δυνατότητες και το χρόνο του, αλλά και να γνωρίσει και να συνεργαστεί σε ένα διεθνές περιβάλλον με άτομα διαφόρων εθνικοτήτων.

Η διαδικασία για τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι αρκετά απλουστευμένη. Απαραίτητα προαπαιτούμενα για την υποβολή αίτησης σε αυτά τα προγράμματα είναι: η κτήση πτυχίου Νομικής ή συναφούς τομέα, ο πολύ καλός βαθμός πτυχίου, η απόδειξη επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (με IELTS ή αντίστοιχο τίτλο αναγνώρισης) και ορισμένες φορές η κτήση συστατικών επιστολών από το πανεπιστήμιο ή ακόμα και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο όπου επικεντρώνεται το πρόγραμμα.

Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα πιο οικονομικά μεταπτυχιακά προγράμματα που διατίθενται στην Ευρώπη και τους κλάδους στους οποίοιυς αυτά εξειδικεύουν:

 •  Μεταπτυχιακό (MA) στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο.

            ( Σύνδεσμος: http://www.unic-crete.gr/content.aspx?id=metaptyxiako&pname=evropaiko-dimosio-dikaio-kai-politiki-eks-apostaseos)

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, αλλά και συναφών τίτλων σπουδών, επικεντρώνοντας και εξειδικεύοντας στο Δημόσιο και το Ευρωπαικό Δίκαιο, την Πολιτική Θεωρία και την Πολιτική Επιστήμη, αλλά και στο αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών. Μετά από τρία εξάμηνα πλήρους ή μέχρι εννέα εξάμηνα μερικής φοίτησης, οι φοιτητές αποκτούν τις αναγκαίες θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να μελετήσουν και να διαχειριστούν επιτυχώς τα ζητήματα που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας.

 •  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο (LLM International Commercial and Corporate Law) στο University of Gloucestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Σύνδεσμος: http://www.lawstudies.com/LLM-International-Commercial-and-Corporate-Law/UK/University-of-Gloucestershire/)

 

Τα μαθήματα του προγράμματος αυτού εστιάζουν στο Διεθνές Εμπορικό και το Διεθνές Εταιρικό Δίκαιο, δυο κλάδους που είναι πολύ δημοφιλείς σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο υποψήφιος στις διεθνείς εμπορικές και εταιρικές συμβάσεις μέσω της εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη. Η γλώσσα διεξαγωγής των μαθημάτων είναι τα αγγλικά και η τιμή του αγγίζει τις 5.000 λίρες Αγγλίας.

 •  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( LLM International Criminal and Human Rights Law) στο University of Gloucestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Σύνδεσμος: http://www.lawstudies.com/LLM-International-Criminal-and-Human-Rights-Law/UK/University-of-Gloucestershire/)

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί γνώσεις νομικού υποβάθρου αλλά συνδυάζει και επιστημονικές γνώσεις οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε νομικό περιεχόμενο, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα σταδιοδρομίας σε διάφορους τομείς απασχόλησης. Επικεντρώνει στους τομείς του Διεθνούς Ποινικού και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδοι στους οποίους η Μεγάλη Βρετανία κατέχει τα αριστεία. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει σε απευθείας σύνδεση εξ αποστάσεως, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική και την αμερικάνικη γλώσσα. Το κόστος του προγράμματος αγγίζει τις 5.000 λίρες Αγγλίας.

 

 •  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο (LLM in International Business Law) στο University of Liverpool στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Σύνδεσμος: https://www.university-liverpool-online.com/programmes/llm-in-international-business-law)

 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να εξοπλίσει τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις νομικές δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται στο σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι σχεδιασμένο για ασκούμενους δικηγόρους και επαγγελματίες με εμπορικές ευθύνες και επικεντρώνει σε εξειδικευμένους νομικούς τομείς. Οι βασικές ενότητες περιλαμβάνουν το Δίκαιο Ανταγωνισμού των Επιχειρήσεων και το Εμπόριο, το Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή ενός υποψηφίου στο πρόγραμμα ενώ η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική.

 •  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο (LLM in International Business Law) στο Steinbeis School Of International Business And Entrepreneurship (SIBE) στη Γερμανία.

             (Σύνδεσμος: http://www.sibe-edu.com/english-programs/llm-online/ )

Το online εξ αποστάσεως πρόγραμμα διαρκείας ενός έτους απονέμει με τη λήψη του μεταπτυχιακού 60 πιστωτικές μονάδες, καλύπτοντας όλους τους κλάδους του Διεθνούς Επιχειρηματικού Δικαίου (όπως η Διαμεσολάβηση, το Δίκαιο των Συμβάσεων, η Πνευματική Ιδιοκτησία κ.α.). Το περιεχόμενο είναι αποκλειστικά σε αγγλική γλώσσα και η εκπαίδευση και η εποπτεία γίνονται από καθηγητές και επαγγελματίες του χώρου. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε απευθείας σύνδεση και οι φοιτητές εργάζονται σε διεθνικές ομάδες πάνω σε real case studies κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η διάρκειά του είναι ένα πλήρες ακαδημαικό έτος και 4 επιπλέον μήνες για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής, ενώ το κόστος αγγίζει τα 9.800 ευρώ.

 • Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο του Διαδικτύου και τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Máster en Derecho de Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) στο Campus Stellae Instituto Europeo στην Ισπανία.

(Σύνδεσμος: http://www.campus-stellae.com/web/index.php/formacion/derecho-Internet )

 

Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, που απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικών Σπουδών και έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, το οποίο βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την εξατομίκευση των γνώσεων προκειμένου να προσαρμοστούν στις  δυνατότητες του κάθε υποψηφίου. Αξίζει να αναφερθεί πως ο ίδιος ο υποψήφιος επιλέγει το θέμα πάνω στο οποίο θα εξετασθεί. Το υλικό παρέχεται σε μορφή CD ενώ υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους καθηγητές με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διάρκεια κυμαίνεται από 6 μήνες έως ένα χρόνο και το κόστος ανέρχεται 5.400 ευρώ, ενώ η γλώσσα διεξαγωγής είναι αποκλειστικά και μόνο τα ισπανικά.

 • LLM Laws, postgraduate (LLM, PG Dip and PG Cert) στο University of London στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Σύνδεσμος: http://www.londoninternational.ac.uk/llm )

 

Iδανικό για ασκούμενους δικηγόρους και αποφοίτους Νομικής που επιθυμούν να απασχοληθούν στον επιχειρηματικό κλάδο, το μεταπτυχιακό αυτό, ισοδυναμώντας με ένα MBA, αποτελεί ένα πολύ δυνατό χαρτί για μια καλή σταδιοδρομία. Οι κατευθύνσεις που προσφέρει είναι ποικίλλες και προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του κάθε σπουδαστή, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας φοίτησης από ένα μέχρι και πέντε έτη. Το πρόγραμμα αυτό έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία του University of London με τα φημισμένα τμήματα Νομικής του Queen Mary και του Global University of London.

 • Μεταπτυχιακό στη Νομική Πρακτική (LLM in Legal Practice) στο Nottingham Trent University στο Ηνωμένο Βασίλειο.

             (Σύνδεσμος: http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/course_finder/141347-1/3/llm_legal_practice_distance_learning.aspx )

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ισοδυναμεί με 600 ώρες μελέτης και μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάρκεια 4 έως 24 μηνών για όσους έχουν πάρει ήδη την άδεια άσκησης επαγγέλματος ( ή έχουν αποκτήσει σε άλλη χώρα το Postgraduate Diploma in Legal Practice (LPC) ή έχουν παρακολουθήσει ένα Bar Professional Training Course). Οι φοιτητές, εκτός από το εισαγωγικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το οποίο θα τους καθοδηγήσει ως προς τη θεωρία και τις μεθόδους έρευνας, έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εκπόνησης μιας διατριβής της επιλογής τους ή της δημοσίευσης ενός επιστημονικού άρθρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται ακόμα να πιστοποιήσουν την επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα.

 •  Μεταπτυχιακό στην Πνευματική και τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Máster en Propiedad Intelectual e Industrial) στο OBS Business School στην Ισπανία.

(Σύνδεσμος: http://www.obs-edu.com/masters-y-posgrados-en-direccion-general/master-en-propiedad-intelectual-e-industrial/presentacion)

Το μεταπτυχιακό αυτό προσφέρει μια πρακτική διορατικότητα ως προς τα κύρια νομικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στενά με το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Aκόμα, αποκτά διεθνή διάσταση, συνδυάζοντας τη συγκριτική μελέτη των δικαιικών ρυθμίσεων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές με την ανάλυση κορυφαίων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς. Το πρόγραμμα διαρκεί 10 μήνες και η παρακολούθησή του κοστίζει 5.800 ευρώ, ενώ η γλώσσα διεξαγωγής του είναι η ισπανική.

 

 •  Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική ( Master in Banking, Accounting an Finance) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου.

(Σύνδεσμος: http://www.mbaf.hou-unic.eu/ )

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στα λογιστικά και τα χρηματοοικονομικά προκειμένου να υλοποιήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σε αυτό μπορούν να δηλώσουν και απόφοιτοι Νομικών Σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό ή τον τραπεζικό κλάδο, μιας και κάποια από τα μαθήματά του, αν και εξαιρετικά απαιτητικά, άπτονται της Νομικής Επιστήμης. Η διάρκειά του άρχεται από δύο και επεκτείνεται μέχρι τα 6 ακαδημαικά έτη φοίτησης.

 •  Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Κύπρο.

(Σύνδεσμος: http://www.unic-crete.gr/content.aspx?id=metaptyxiako&pname=diethneis-sxeseis-kai-evropaikes-spoudes-eks-apostaseos )

 

  Ιδανικό για όσους θέλουν να ακολουθήσουν μια καλή σταδιοδρομία στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων, αυτό το μεταπτυχιακό παρέχει στους υποψήφιους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε διεθνείς οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρίες, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις. Η διάρκεια του προγράμματος ξεκινάει από τρία εξάμηνα πλήρους και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και στα τέσσερα χρόνια μερικοής φοίτησης. Το κόστος του φτάνει τα 5.900 ευρώ, ενώ η γλώσσα διεξαγωγής των παραδόσεων είναι τα εληνικά.

 *Έρευνα από την Νάντια Μορφωνιού, τελειόφοιτη Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply