ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΕ Η ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Της Αναστασίας Σκανδάλη, ασκούμενης δικηγόρου ΔΣ Καστοριάς

Με βάση το άρθρο 22 του νομοσχεδίου για τα εργασιακά-ασφαλιστικά που κατατέθηκε στις 29 Αυγούστου 2017 στη Βουλή, προβλέπεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ή ΕΤΑΑ - ΤΑΝ) από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει πως βάσει των καταστατικών διατάξεων του πρ. ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ , η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΤΕΕ (ασφάλιση ιδιότητας), δίχως να εξετάζεται εάν υπάρχει πράγματι η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχο ζήτημα ανακύπτει και με την εγγραφή των δικηγόρων στο πρ. ΕΤΑΑ- ΤΑΝ, όπου η εγγραφή στον οικείο δικηγορικό σύλλογο συνεπάγεται στην πραγματικότητα και την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης καταβολής εισφορών από την εγγραφή στο ΤΕΕ ή το δικηγορικό σύλλογο και η σύνδεσή της με την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Παύει, έτσι, η άδικη μεταχείριση που ισχύει ως σήμερα σε βάρος συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφορών ανεξάρτητα από την πραγματική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποχρέωση αυτή συνδέεται πλέον με την άσκηση δραστηριότητας, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Συμπερασματικά εξαλείφονται οι υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και προάγεται η βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων και η σύνδεση της υποχρέωσης εισφορών με τη δραστηριότητα του κάθε ασφαλισμένου και το πραγματικό του εισόδημα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.