5 Αλήθειες για την κατανάλωση αλκοόλ που θα σε κάνουν να το ξανασκεφτείς πριν οδηγήσεις

ου Χρήστου - Λουκά Στεργίου, δικαστικού πραγματογνώμονα - αναλυτή τροχαίων ατυχημάτων.

Αλκοόλ και οδήγηση συνδυασμός που σκοτώνει. Η κατανάλωση οινοπνεύματος επιφέρει στον οδηγό μια σειρά από αρνητικές συνέπειες κατά την οδήγηση όπως δυσκολία στην εκτίμηση των αποστάσεων, μείωση της ικανότητας όρασης, αύξηση του χρόνου αντίδρασης, υπνηλία κ.α. Παρακάτω αναλύονται τα συμπτώματα που παρατηρούνται στην συμπεριφορά του οδηγού και ποιό από τα δύο φύλα επηρεάζεται περισσότερο.

Διάφορες μελέτες στα κράτη της Ε.Ε. έδειξαν ότι η υψηλή περιεκτικότητα οινοπνεύματος στο αίμα του οδηγού μειώνει αισθητά την οδηγική του ικανότητα με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων να οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Γι’ αυτόν τον λόγο καθιερώθηκαν επιτρεπόμενα όρια ανάλογα με την ηλικία, το είδος του οχήματος (δίκυκλο, φορτηγό), κ.α. πέραν των οποίων απαγορεύεται η οδήγηση.

Αλκοόλ και οδήγηση

Στην Ελλάδα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), στο Άρθρο 42, αναφέρει ότι για έναν οδηγό το επιτρεπόμενο όριο οινοπνεύματος με την μέθοδο της αιμοληψίας είναι 0,5 τοις χιλίοις ενώ με την μέθοδο της εκπνοής είναι στα 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα με την προυπόθεση ότι η μέτρηση γίνεται με ειδικά πιστοποιημένα αλκοολόμετρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει μια ειδική διαδικασία, η οποία μπορεί να γίνει εντός 7 ημερών από την ημέρα της μέτρησης, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του αλκοολόμετρου.

Αλκοόλ και οδήγηση

Για τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων Δημοσίας χρήσης, φορτηγών επιτρεπόμενου βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόνων, σχολικών και λοιπών κατηγοριών λεωφορείων, ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και για τους νέους οδηγούς που έχουν λάβει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό οινοπνεύματος στο αίμα ορίζεται στα 0,20 τοις χιλίοις και στον εκπνεόμενο αέρα σε 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου.

Αλκοόλ και οδήγηση – Τι συμπτώματα παρατηρούνται στην συμπεριφορά του οδηγού

Οι επιδράσεις και τα συμπτώματα που επιφέρει το αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό διαφέρουν, ανάλογα με το ποσοστό οινοπνεύματος που υπάρχει στο σώμα.

Αλκοόλ και οδήγηση

Αλκοόλ και οδήγηση

Αλκοόλ και οδήγηση

Ποιές είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του οινοπνεύματος στην οδήγηση

Η κατανάλωση αλκοόλ δρά άμεσα στον εγκέφαλο επιφέροντας στον οδηγό μία σειρά από αρνητικές συνέπειες κατά την οδήγηση όπως:

Αλκοόλ και οδήγηση

Ωστόσο, ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα τόσο για την δημιουργία όσο και για την αποφυγή του τροχαίου ατυχήματος (βλ. Ποια είναι η σωστή απόσταση ασφαλείας μεταξύ δύο οχημάτων με αριθμούς).
Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τον χρόνο αξιολόγησης μίας σειράς γεγονότων κατά την διάρκεια της οδήγησης σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον (εμφάνιση κινδύνου), την ψυχολογική και σωματική κατάσταση του οδηγού καθώς και τις υπάρχουσες συνθήκες ορατότητας ειδικά κατά την διάρκεια της νύχτας (βλ. 5 Λόγοι που η νυχτερινή οδήγηση θεωρείται ο πιο αδύναμος κρίκος).

Αλκοόλ και οδήγηση

Με βεβαιότητα μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, λόγω της μειωμένης αντίληψης του χώρου, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει (διπλάσιο σε κάποιες περιπτώσεις και τριπλάσιο) σε σχέση με έναν νηφάλιο οδηγό.

Παραδείγματος χάρην το 1 δευτερόλεπτο θα γίνει 2 δευτερόλεπτα μπορεί και 3 δευτερόλεπτα ανάλογα με τις συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει.

Το αλκοόλ επιδρά διαφορετικά σε κάθε άτομο και εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως :

• το βάρος
• το φύλο
• την ηλικία
• το είδος της τροφής
• τον χρόνο κατανάλωσης της τροφής
• την ψυχολογική κατάσταση
• την σωματική κατάσταση
• το επίπεδο μεταβολισμού

Πώς υπολογίζεται το ποσοστό του αλκοόλ στο αίμα και τι εννοούμε με τον όρο αλκοολαιμία

Αλκοολαιμία είναι το ποσοστό του οινοπνεύματος που υπάρχει στο αίμα και υπολογίζεται με βάση το 1000. Με την λέξη ‘αίμα’ εννοούμε όλο το οργανικό υγρό που έχει ο καθένας στον οργανισμό του.

Για παράδειγμα εάν μετά από την κατάλληλη εξέταση αίματος το ποσοστό αλκοολαιμίας είναι 0,5 ανά 1000, αυτό σημαίνει ότι αντιστοιχεί σε μισό γραμμάριο οινοπνεύματος ανά λίτρο οργανικού υγρού.

Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία να δούμε πώς υπολογίζεται η αλκοολαιμία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Αλκοόλ και οδήγηση Ποιό απο τα δύο φύλα επηρεάζεται περισσότερο ;

Άνδρες

Ένας άνδρας βάρους 80 κιλών καταναλώνει ένα λίτρο μπύρας, περιεκτικότητας 5 βαθμών αλκοόλ. Έχει υπολογιστεί ότι το υγρό ενός άνδρα αντιπροσωπεύει το 70% του συνολικού βάρους του.

Κατά συνέπεια, έχει 56 κιλά οργανικού υγρού, μέσα στα οποία διασκορπάται το οινόπνευμα που είναι 35 γραμμάρια.

Ο λόγος είναι 35:56, γεγονός που σημαίνει ότι ανά λίτρο οργανικού υγρού εμπεριέχονται 0,6 του γραμμαρίου οινόπνευμα.

Ο άνδρας του παραδείγματός μας έχει ποσοστό αλκοολαιμίας 0,6 στα 1000.

Γυναίκες

Το ποσοστό επιρροής του αλκοόλ στις γυναίκες είναι μεγαλύτερο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν περισσότερο.

Εάν μία γυναίκα καταναλώσει την ίδια ποσότητα μπύρας με τον άνδρα του παραδείγματός μας, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό.

Οι γυναίκες, συγκρινόμενες με τους άνδρες, ζυγίζουν συνήθως λιγότερο.

Επί πλέον, το οργανικό υγρό τους αντιπροσωπεύει μόλις το 60% του βάρους τους.

Για παράδειγμα έστω ότι μια γυναίκα ζυγίζει 55 κιλά, τότε το αλκοόλ θα διασκορπιστεί σε μόλις 33 κιλά οργανικού υγρού. Δηλαδή το ποσοστό αλκοολαιμίας της είναι 35:33, άρα 1,06 στα 1000.

Αλκοόλ και οδήγηση

Αυτό δείχνει ότι με την ίδια ποσότητα οινοπνεύματος τα αποτελέσματα στις γυναίκες είναι εντελώς διαφορετικά και λιγότερο ευνοϊκά γι’ αυτές.

Με απλά λόγια το αλκοόλ ”καίει” περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες οδηγούς.

Αλκοόλ και οδήγηση

Αλκοόλ και οδήγηση

Αλκοόλ και οδήγηση

Είναι πολύ σημαντικό να εμπεδώσουμε ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί !

Αλκοόλ και οδήγηση

Εάν επιθυμούμε να διασκεδάσουμε καταναλώνοντας αλκοόλ απλώς προετοιμάζουμε έναν ασφαλή τρόπο γυρισμού πίσω στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

 

Leave a reply