Αυθαίρετα κτίσματα: Μεταβίβαση αυθαιρέτου & Ανύπαρκτο κτίσμα (ΑΠ 183/2017)

Αυθαίρετο κτίσμα, εν τέλει, δεν είναι αυτό που δεν έχει οικοδομική άδεια (βάσει ΓΟΚ-1973, ΓΟΚ-1985, ΝΟΚ-2012, ...και Ν.4495/2017) αλλά εκείνο που έχει χαρακτηρισθεί με την σύνταξη της κατά το π.δ.5/1983 έκθεσης αυτοψίας της αρμόδιας πολεοδομίας [παρόλο που η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων, και ΜΟΝΟ, διοικητικών κυρώσεων (ΑΠ.Ολ.33/1990, ΑΠ.801/1988, ΑΠ.191/1989, ΑΠ.371/2009, ΣτΕ.1167/2011) αλλά  και  που  το  π.δ.5/1983  έχει  ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ  από  το  π.δ.267/1998 !!!) .

Κατ’ επέκταση σύμφωνα με το σκεπτικό της ΑΠ.183/2017, οποιαδήποτε δικαιοπραξία (εν ζωή εκούσια, πλειστηριασμός, κ.α) με απόκρυψη οποιασδήποτε «ανύπαρκτης» κατασκευής (νέας αυτοτελής εξ’ολοκλήρου χωρίς παντάπασιν οικοδομική  άδεια, κ.α)  «ΕΙΝΑΙ  ΕΓΚΥΡΗ», δεν πάσχει από ακυρότητα και δεν υπάρχουν έννομες συνέπειες, με ότι συνεπάγει αυτό για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Τέλος να αναφερθεί πως στην πολεοδομική νομοθεσία και νομολογία που δεν υπάρχει ο όρος «Ανύπαρκτο» ή «Νομικά Αόρατο» ή «Αγνώστου Ταυτότητας Κτίσμα»,  το συγκεκριμένο "ανύπαρκτο" κτίσμα της Α.Π.183/2017 είναι εξ΄ ολοκλήρου αυτοτελής διώροφη αυθαίρετη κατοικία 370τμ, έτους κατασκευής 1995 και με κάθε παροχή που απεκρύφθη από εξαρτημένα τοπογραφικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις και φυσικά από τις «Έγκυρες» εν ζωή εκούσιες δικαιοπραξίες.

Δείτε περισσότερα εδώ : http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/AP183.htm