πρόσφυγες μετανάστες διαφορά

Αλλοδαποί : Θεσμικό Πλαίσιο & Άδειες Παραμονής

Γράφει η Άννα-Μαρία Χ. Ανυφαντή⁕

Η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης για πλήθος αλλοδαπών υπηκόων, οι οποίοι εισέρχονται σε αυτή για διάφορους λόγους, όπως λ.χ. σπουδές, εργασία, επενδύσεις, επανένωση με την οικογένεια τους κλπ. Όταν η διαμονή στην Ελλάδα δεν είναι πρόσκαιρη, αλλά πρόκειται να διαρκέσει σημαντικό χρονικό διάστημα, απαιτείται πλέον η έκδοση άδειας διαμονής για την νόμιμη παραμονή εντός των ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με το Ν. 4251/2014, προβλέπονται οι εξής τύποι αδειών διαμονής:

Α. Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους (εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου, εργαζόμενοι ειδικού σκοπού, επενδυτική δραστηριότητα, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε κάρτα»)
Β. Άδεια διαμονής για προσωρινή διαμονή (εποχική εργασία, αλιεργάτες, μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρο με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού, πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης)
Γ. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους ( ανθρωπιστικοί λόγοι, εξαιρετικοί λόγοι, δημόσιο συμφέρον)
Δ. Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση (σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα, επαγγελματική κατάρτιση)
Ε. Άδειες διαμονής μακρά διάρκειας (επί μακρόν διαμένοντος, δεκαετούς διάρκειας, δεύτερης γενιάς)
ΣΤ. Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση (μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς, προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα)

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής καθίσταται ιδιαίτερα περίπλοκο λόγω των αρκετών σε αριθμό τύπων αδειών που μπορεί να ενταχθεί μία περίπτωση. Περαιτέρω, η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του νόμου και απαιτεί μεγάλη γραφειοκρατία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο ειδικώς εξουσιοδοτούμενο.

Άννα-Μαρία Χ. Ανυφαντή, Δικηγόρος Κέρκυρας
ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ
Επικοινωνία : Τηλ. 2661049170, 6987014774
e-mail am.anyfanti@gmail.com