ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΛΕΔΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                

Αθήνα 4 Μαρτίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 603

Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/2/2016-29/2/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 212.686,43 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 20.160,00  ευρώ σε 21 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 9.600,00   ευρώ σε 12 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 151.904,76 ευρώ σε 15 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 30.600,00 ευρώ σε  3 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 421,67 ευρώ σε 1 μέλος

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.