Ανακοίνωση - Δημοσίευση ΦΕΚ διοριστέων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 650/11-7-2016/Τεύχος Γ', οι πίνακες διοριστέων από τις κατηγορίες ΠΕ (σύνολο 434, εκ των οποίων 205 στα Δικαστήρια) και ΤΕ (σύνολο 243 εκ των οποίων 50 στα Δικαστήρια), και στο ΦΕΚ683/12-7-2016/Τεύχος Γ΄ οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας ΔΕ (σύνολο 1043 εκ των οποίων 50 στα Δικαστήρια), της προκήρυξης 1ΕΓ/2016.

Leave a reply