Ανακοίνωση ΔΣΑ: Την άμεση επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν στις φορολογικές δηλώσεις των δικηγόρων με αποκλειστική ευθύνη του taxisnet, έχει ζητήσει ο Σύλλογος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                           9/7/2015

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2014, ο ΔΣΑ  κατ΄ επιταγήν των ορισμών της εγκυκλίου ΠΟΛ 1051/19-2-2015, απέστειλε στο Taxisnet, αφού ελέγχθηκε η ορθότητα τους, τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Προκαταβολή φόρου βάσει των γραμματίων που εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι(κωδικός 7)

Β. Παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος που καταβάλλουν οι Δικηγορικού Σύλλογοι(κωδικός 8)

Γ. Αμοιβές για συμβόλαια βάσει των οικείων γραμματίων προκαταβολής των Δικηγορικών Συλλόγων(κωδικός 9).

Η ενημέρωση των προσυμπληρωμένων πεδίων των φορολογικών δηλώσεων με τα ανωτέρω στοιχεία έγινε με αποκλειστική ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων(ΓΓΠΣ).

Ο ΔΣΑ έγινε αποδέκτης επισημάνσεων μελών του, κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς ζητείτο από το σύστημα Taxisnet η υποβολή δήλωσης Ε3 καίτοι δεν ήταν υπόχρεοι προς τούτο(π.χ Δικηγόροι εταίροι δικηγορικών εταιρειών).

Κατόπιν τούτου, ο ΔΣΑ απέστειλε την από 16-6-2015 επιστολή προς τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων(ΓΓΠΣ), επισημαίνοντας όλα τα ζητήματα που προέκυψαν και ζητώντας την άμεση επίλυσή τους από την καθ΄ ύλην αρμόδια υπηρεσία.

Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε στον ΔΣΑ, στις 2-7-2015, ότι το ως άνω αίτημα του ΔΣΑ διαβιβάστηκε προς επεξεργασία και μετά την ολοκλήρωσή της θα δοθεί σχετική απάντηση.

Σε συνέχεια της παραπάνω αλληλογραφίας, ο ΔΣΑ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των ζητημάτων που προέκυψαν καθώς η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκπνέει  στις 20-7-2015.

Για οποιοδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply