ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 3/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την ενέργεια της αποστολής εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία Δικαστικού Λειτουργού.

Η επίθεση αυτή, δεν πλήττει μόνο τη Δικαιοσύνη αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία, όμως, δεν τρομοκρατείται.

Διαβεβαιώνουμε ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν κάμπτονται από τέτοιου είδους ενέργειες και ασκούν με σθένος και υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους, όποιες δε, από το χώρο της ανομίας, προσπάθειες εκφοβισμού τους θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα.

Καλούμε την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία να κατανοήσουν ότι το λειτούργημα του Δικαστή και του Εισαγγελέα, ενέχει  ιδιαίτερη επικινδυνότητα  και ότι παρίσταται άμεση η ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων δημιουργίας και διατήρησης συνθηκών ασφάλειας, εντός των οποίων θα εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η απονομή της Δικαιοσύνης με ανεξαρτησία, σθένος και παρρησία, ακώλυτα από πράξεις εγκληματικής βίας και κάθε είδους παρεμβάσεις.

43r34r34r43r

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.