ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 28-06-2016

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 29/06/2016

Αριθ. Πρωτ. :220

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 28-06-2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων συνεδρίασε την 28-06-2016, παρόντων των μελών του: 1)Χριστόφορου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Προέδρου ΕΔΕ, 2)Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη, Α΄ Αντιπροέδρου ΕΔΕ, 3)Βαρβάρας Πάπαρη, Εφέτη, Β΄Αντιπροέδρου ΕΔΕ, 4)Νικόλαου Σαλάτα, Εφέτη, Γενικού Γραμματέα ΕΔΕ, 5)Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Εκπρόσωπος Τύπου ΕΔΕ, 6)Δημητρίου Φούκα, Προέδρου Πρωτοδικών, Αναπλ. Γ.Γ., 7)Αγγελικής Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκη, Ταμία–Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών και 8)Ακριβής Ερμίδου, Ειρηνοδίκη, Αναπλ. Ταμία-Υπεύθ. Διαχ. Οικονομικών, ομόφωνα δε αποφάσισε τα εξής:

1)Αποφασίσθηκε στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα με εκπροσώπους της κυβερνήσεως, των πολιτικών κομμάτων και λοιπών φορέων της Δικαιοσύνης, να τεθούν τα εξής θέματα:

-αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων και μισθολογικών προαγωγών

-διατύπωση των θέσεών μας επί του σχεδιαζόμενου εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων

-αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης

-εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων σχετικά με την φορολόγηση αποδοχών κατά το Ζ’ Ψήφισμα (αφορολόγητο 25%)

-καταβολή του υπολοίπου 50% αναδρομικών

-ασφαλιστικό (χορήγηση πλήρους σύνταξης ανεξάρτητα από την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας-συνυπολογισμός ετών δικηγορίας για την θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης, καθεστώς των προ του 1993 ασφαλισμένων)

-χρόνος άσκησης επιτυχόντων Ειρηνοδικών.

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να μην αιτηθεί και να μην αποδεχθεί στο μέλλον χρηματικές χορηγίες από τράπεζες ή ιδιώτες, σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα τηρηθείσα πρακτική

3)Αποφασίσθηκε εκτός των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για συμμετοχή στις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις, η επέκταση του προγράμματος ώστε 50 τέκνα συναδέλφων, ηλικίας έως 15 ετών, να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση η camp επιθυμούν, με κάλυψη της δαπάνης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά ανήλικο από την ΕΔΕ. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στα γραφεία της ΕΔΕ μέχρι την 10 Ιουλίου 2016 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για περισσότερα από 50 παιδιά, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ΕΔΕ θα καλύψει τα έξοδα ενός ανηλίκου ανά οικογένεια. Αιτήματα που τυχόν δεν ικανοποιηθούν φέτος, θα εισαχθούν κατά προτεραιότητα για την επόμενη χρονιά. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Ένωσης.

4)Εγκρίθηκε πληρωμή ποσού 1.000 ευρώ στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για την εξόφληση τιμολογίου με αριθμό 1.161/22-10-2014, για εκδρομή συναδέλφων (την 3-10-2014) από Θεσσαλονίκη για Ιωάννινα, υποχρέωση που ανελήφθη από το προηγούμενο Δ.Σ.

5)Αποφασίσθηκε η εκπροσώπηση της ΕΔΕ στη Διεθνή Ένωση Δικαστών, ανά αντικείμενο, ως εξής:

-Εργατικό Δίκαιο………..Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

-Αστικό Δίκαιο……………Βαρβάρα Πάπαρη, Εφέτης

-Ποινικό Δίκαιο…………Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

-Διαφάνεια, ακεραιότητα και πρόληψη διαφθοράς, Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

6)Αποφασίσθηκε η, σε συνεργασία με τις λοιπές δικαστικές ενώσεις, ανάθεση σε ειδικό επιστήμονα της μελέτης και σύνταξης έκθεσης σχετικά με τα ζητήματα ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό.

7)Λόγω μη υπάρξεως της απαιτούμενης ειδικής πλειοψηφίας των 9/15 των μελών του, για πράξεις που συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση της Ένωσης, το Δ.Σ. αδυνατεί να λάβει απόφαση επί υποβληθέντος αιτήματος για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος στην οικογένεια αποβιώσαντος συναδέλφου.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.