Ανακοίνωση Επιτροπής για θέματα προσφύγων και μεταναστών σχετικά με την ΚΥΑ για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την ΚΥΑ για την παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

 

Όπως είναι γνωστό, με την ΚΥΑ 1205/2016 των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ορίσθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με την παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες διεθνή προστασία, σε δεύτερο βαθμό. Οι παρατηρήσεις μας είναι οι ακόλουθες:

1. Η έκδοση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, παρά τις ενστάσεις και επιφυλάξεις μας για τις οποίες γίνεται λόγος παρακάτω, αναμφίβολα αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα, το οποίο σύντομα πρέπει να επεκταθεί και στον πρώτο βαθμό, όπου και κατά πολύ κρίνεται η τύχη κάθε αίτησης.

2. Η βασική ένστασή μας, θεσμικού χαρακτήρα, αφορά στον φορέα κατάρτισης, τήρησης και διαχείρισης του Μητρώου Δικηγόρων που θα παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ο οποίος, σύμφωνα με την ΚΥΑ, θα είναι η Υπηρεσία Ασύλου. Κατά τη γνώμη μας, όπως και σε κάθε περίπτωση νομικής βοήθειας, αυτός ο φορέας θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι ή (αν κρίνεται ότι απαιτείται ένα μόνο, ενιαίο, Μητρώο για όλη τη χώρα) ο ΔΣΑ ή η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Άλλωστε, εκτός απ΄ το ότι είναι θέμα αρχής η τήρηση του μητρώου ν΄ ανήκει στους επίσημους φορείς των δικηγόρων, στην προκειμένη περίπτωση η τήρησή του από την Υπηρεσία Ασύλου θα ήταν ιδιαίτερα προβληματική, έως και επιλήψιμη, ενόψει του γεγονότος ότι η παρεχόμενη νομική βοήθεια αφορά κατά βάση σε προσβολή πράξεων της ίδιας.

3. Ως προς την επιλογή των δικηγόρων που θα εγγραφούν στο Μητρώο, θεωρούμε μη σκόπιμη αλλά και περιττή τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για δικηγόρους, στην οποία αντιτασσόμαστε απολύτως. Ως προς δε τα απαιτούμενα προσόντα  (τα οποία πρέπει να είναι προσόντα για την απευθείας εγγραφή στο Μητρώο και όχι για τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις), μεταξύ αυτών που σχετικώς προβλέπονται ζητάμε να συμπεριληφθεί και η επιτυχής παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων που θα έχουν επισήμως διοργανωθεί από Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους ή από το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης.

4. Τέλος, ως προς την αμοιβή, το ποσό των 80 ευρώ ανά υπόθεση που ορίζεται στην απόφαση είναι υπερβολικά χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί ουσιαστικά, ενώ παράλληλα πρέπει να ορισθεί και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την καταβολή της αμοιβής. Το χρονικό αυτό διάστημα φρονούμε ότι πρέπει να είναι το τρίμηνο από την παροχή της υπηρεσίας, μετά από την πάροδο του οποίου το ποσό της αμοιβής να οφείλεται εντόκως.

Τα παραπάνω αποτελούν τις βασικές παρατηρήσεις/προτάσεις της Επιτροπής μας για το θέμα, το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, απευθυνόμενοι στους αρμοδίους, προς τους οποίους δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε συνεργασία με σκοπό την επίσπευση υλοποίησης των προαναφερομένων.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.