Ανακοίνωση για έκδοση γραμματίου για ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης σε ένορκη βεβαίωση

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60 – Τ.Κ. 10679

           Τηλ.: 210-3398250, 206

                                                                                   Αθήνα 5/9/2016

Αρ. Πρωτ. 9712

Π ρ ο ς

Τα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγίνης, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνος, Καλαυρίας, Καλλιθέας, Ιλίου, Κρωπίας, Κυθήρων, Λαυρίου, Μαραθώνος, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νίκαιας, Περιστερίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Χαλανδρίου

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση γραμματίου για παραστάσεις σε ένορκη βεβαίωση

 

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 423 § 2 ΚΠολΔ, που προστέθηκε με την παρ. 3 του δεύτερου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015, «Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης εκείνου, που δίδει τη βεβαίωση, καταχωρίζονται στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης κρίνονται όμως από το Δικαστήριο».

Για να προταθεί ένσταση ή αίτηση εξαίρεσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αντιδίκου εκείνου που ζήτησε τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Ειρηνοδικείου, προϋποτίθεται ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος παρίσταται κατά τη διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης.

Για την παράσταση αυτή, απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Το γραμμάτιο, που θα εκδίδεται,  είναι το προβλεπόμενο για την αίτηση λήψης ένορκης βεβαίωσης (75 Ευρώ, παράρτημα Ι, περ. η, αριθ. 6 Κώδικα Δικηγόρων).

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply