ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

17/12/2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τον ειδικό διανεμητικό λογαριασμό νέων δικηγόρων (πενταετίας) κατατίθενται στο Λογιστήριο του ΔΣΠ έως τις 23/12/2015, μαζί με το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2014 και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτεται.

>>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.