ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 19/09/2016

Αρ.Πρωτ. 123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων – Μελών ΟΔΥΕ.

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., στους αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας)

ΘΕΜΑ: "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με την υπ΄αρ. 59270/12.8.2016 (ΦΕΚ 463/5.9.2016) συστήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση άρθρων του Κώδικά μας, η οποία θα ολοκληρώσει τις εργασίες της μέχρι 31/12/2016. (πατήστε εδώ για ανάγνωση της απόφασης)

Στην επιτροπή μετέχουν εκ μέρους της ΟΔΥΕ οι παρακάτω:

  1. ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΖΜΕΡΤΗΣ με αναπληρωτή ΓΙΩΡΓΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
  2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ με αναπληρωτή ΜΙΛΤΟ ΒΕΝΤΟΥΡΗ και
  3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ με αναπληρωτή ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ

 

Καλούμε,

Τους πρωτοβάθμιους συλλόγους - μέλη της ΟΔΥΕ καθώς και κάθε συνάδελφο, φυσικό μέλος, να αποστείλουν τυχόν προτάσεις τους στο ΔΣ της ΟΔΥΕ με fax στο 210 8826172 ή με email στην ΟΔΥΕ στο info@odye.gr, ΜΕΧΡΙ 30 ΟΚΤΩΒΡΗ 2016.

 

Για το ΔΣ της ΟΔΥΕ