Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 29.6.2016 ενέκρινε, σύμφωνα με την προκήρυξη, την υποβολή υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ως έχει ακολούθως:

Οι Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Μπορντώ θα λειτουργήσουν πάλι, κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το κοινό ετήσιο Π.Μ.Σ. «Εξειδικευμένο δημόσιο δίκαιο», το οποίο έχει έμφαση στη διοικητική δικαιοσύνη. Οι μισές διδακτικές ώρες είναι στα ελληνικά και οι μισές στα γαλλικά. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. με 1.500 ευρώ και προβλέπονται ορισμένες υποτροφίες εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη. Οπωσδήποτε οι φοιτητές θα παραμείνουν επί τρεις τουλάχιστον εβδομάδες στο Μπορντώ για εντατική διδασκαλία και θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής στη Γαλλία. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων πρέπει να κατατεθούν, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 (09.30-14.30), στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, οδός Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, και να περιλαμβάνουν αντίγραφα τίτλων σπουδών νομικής, στοιχεία για τη γνώση της γαλλικής γλώσσας, βιογραφικό σημείωμα και εμπεριστατωμένη αίτηση, όπου θα εξηγείται το ενδιαφέρον των υποψηφίων για το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνταχθούν και ελληνικά και γαλλικά. Ενημερωτική συνάντηση θα γίνει στα γραφεία του Τομέα ΔημοσίουΔικαίου, οδός Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00.