Ανακοίνωση του Αρειου Παγου για τις επικείμενες εκλογες

Άρειος Πάγος, 26 Αυγούστου 2015

Κυρίες/Κύριοι,

ενόψει της επικείμενης έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την προκήρυξη γενικών Βουλευτικών Εκλογών, με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τους την 20η Σεπτεμβρίου 2015, και λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που διαμορφώνονται μέσα στο χρονικό αυτό πλαίσιο για την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων στον Άρειο Πάγο από τις Υπηρεσίες και Συλλόγους της Χώρας, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και Έφοροι, παρακαλούμε όπως προβείτε από σήμερα στην έναρξη των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη των ονομαστικών καταλόγων των εν λόγω υποψηφίων, σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αποστολής τους στην Υπηρεσία μας, μόλις παραλάβετε τη σχετική Εγκύκλιο του Α1’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αρμοδίου κατά την εκλογική νομοθεσία για τον διορισμό των Δικαστικών Αντιπροσώπων και Εφόρων.

Η πιθανή ημέρα έκδοσης και αποστολής της Εγκυκλίου αυτής αναμένεται να είναι η 28η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή, ακόμα και σε ώρα πέραν της 15.00’. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεριμνήσετε για την παραλαβή της Εγκυκλίου από το FAX της Υπηρεσίας ή του Συλλόγου σας, ακόμα και το απόγευμα της 28ης Αυγούστου 2015 ή την επόμενη 29η Αυγούστου 2015, ημέρα Σάββατο.

Σημειωτέον ότι η Υπηρεσία μας πρέπει να παραλάβει τις καταστάσεις αυτές μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, με σκοπό την έγκαιρη καταχώριση και επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων και Εφόρων που παίρνουν μέρος στη διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξή τους.

Τέλος, ειδικά οι δικαστικές υπηρεσίεςθα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις καταστάσεις των δικαστικών λειτουργών που θα μας αποστείλουν, θα πρέπει να περιλάβουν τους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν σήμεραστην υπηρεσία τους, και όχι αυτούς που αναμένεται να υπηρετήσουν σ’ αυτές από την 16η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά, καθότι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα των υπηρεσιακών μεταβολών (προαγωγές, μεταθέσεις και τοποθετήσεις) που προέκυψαν μετά τις συνεδριάσεις των αρμοδίων Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

της Γραμματείας του Αρείου Πάγου

Μάρθα Ψαραύτη

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του

Τμήματος Μεθόδων Οργάνωσης και Πληροφορικής

του Αρείου Πάγου

Δημήτριος Παπαγιαννίδης

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply