Αναρτήθηκαν και τα πρακτικά για τις κοινοτικές εκλογές

Αναρτήθηκαν το Πρακτικό Νο 2 και οι Πίνακες Διαλογής των κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 που αφορούν τα τμήματα με διάκριση "Β".

Δείτε εδώ το τμήμα σας για να κατεβάσατε τα αντίστοιχα πρακτικά.

Leave a reply