Αναστολή της εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ζητούν οι δικηγόροι

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με βασικό θέμα την επικείμενη ισχύ του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1.1.2016 και τα ζητήματα που ανακύπτουν.

Στις εργασίες της Ολομέλειας προσκλήθηκαν και παρέστησαν ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Εφέτης Σπ. Γεωργουλέας και η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά Εφέτης Βασιλική Ανδρουλάκη.

Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί ενημέρωσαν το σώμα με αναλυτικές εισηγήσεις τους για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας .

Ο εφέτης κ. Γεωργουλέας, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι οι αγωγές που κατατίθενται έως 31.12.2015 προσδιορίζονται για τον Μάιο του έτους 2019, η εφαρμογή του νέου Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016, συνεπάγεται την παράλληλη συνύπαρξη και συνεφαρμογή των δύο δικαστικών συστημάτων τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ακόμη, ο κ. Γεωργουλέας παρατήρησε ότι ο νέος Κώδικας πολιτικής Δικονομίας δεν θα επιφέρει επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, καθώς η κατά τα ως άνω επιβάρυνση των δικαστών θα επιβραδύνει αναγκαστικά το χρόνο επεξεργασίας των υποθέσεων και δημοσίευσης των αποφάσεων.

Στις δυσχέρειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ, αναφέρθηκε και η κυρία Ανδρουλάκη, η οποία επισήμανε, μεταξύ άλλων, την έλλειψη κτιριακής υποδομής, τον μειωμένο αριθμό δικαστικών υπαλλήλων και την μετάθεση του προβλήματος στους δικαστές, οι οποίοι καλούνται στο εξής να διαχειρισθούν διπλάσιο αριθμό υποθέσεων.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας Βασίλειος Αλεξανδρής ενημέρωσε αναλυτικά το σώμα για όλες τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σχετικά με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Επίσης, ο κ. Αλεξανδρής αναφέρθηκε στην από 5.11.2015 επιστολή του προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία ζήτησε ενημέρωση για το αν πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα η δημόσια δέσμευση του Υπουργού περί νομοθετικών αλλαγών του Κώδικα, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, πριν από τη θέση σε ισχύ των επαχθών διατάξεων. Σχετικά, υπέβαλε συνημμένα αναλυτικό υπόμνημα περί των προβλημάτων εφαρμογής του Κώδικα. Επίσης, ζήτησε να ανασταλεί για τουλάχιστον έξι μήνες η εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ.

Η Ολομέλεια αποφάσισε να συγκληθεί εκ νέου το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

1 comment

Leave a reply