Αναστολή των κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό αποφάσισαν οι δικαστικοί επιμελητές

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Δ.Ε.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή των κινητοποιήσεων των δικαστικών επιμελητών.