Ανώτατο Σεμινάριο Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου στις 13-15 Μαϊου από το Nomopolis

Το κέντρο Νομικής Κατάρτισης Nomopolis διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο σχετικά με τις βασικές έννοιες του Δημοσίου Δικαίου με παράλληλη εμβάθυνση στην εφαρμογή του στην πράξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 ώρες (3 ώρες/ημέρα, ώρες 16:00-19:00)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κων/νος Δεδελετάκης, δικηγόρος D.E.A, εκπαιδευτής υποψηφίων διοικητικών δικαστών
ΣΚΟΠΟΣ: Η κάλυψη σε σύντομο χρόνο της κρίσιμης ύλης του Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας, με έμφαση στα θέματα που εξετάζονται στην κοινή ύλη των περισσότερων κλιμακίων του μαθήματος "Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου".
Το σεμινάριο ενδείκνυται επίσης για φοιτητές που χρωστούν τα επιμέρους μαθήματα, ενώ χρήσιμη θα είναι και η παρακολούθησή του από ασκούμενους δικηγόρους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γνώση των βασικών εννοιών του Δημοσίου Δικαίου, καθότι το σεμινάριο δεν φιλοδοξεί να εισάγει τους συμμετέχοντες στο Δημόσιο Δίκαιο, αλλά να εμβαθύνει, να δώσει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και την γενική εποπτεία του αντικειμένου.
ΚΟΣΤΟΣ: 30 ευρώ

Οσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο σεμινάριο να δηλώσουν συμμετοχή στο nomopolis.edu@gmail.com διότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης εφόσον οι συμμετέχοντες παρευρεθούν σε δύο από τις τρείς συνεδρίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

~Παρασκευή 13/5 (ώρες 16:00-19:00)
1.Θέση του Συντάγματος στην ελληνική έννομη τάξη-σχέση με τους λοιπούς υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες (Ενωσιακό δίκαιο-ΕΣΔΑ)
2. Συστήματα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων-ελληνικό σύστημα-χαρακτηριστικά-θεσμοί που εισήχθησαν με το ν. 3900/10
3. Διαδικασία ψήφισης τυπικών νόμων (αρ. 72 επ. του Σ) - υποβοήθηση νομοθετικού έργου από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση-δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων (αρ. 94, 95 Σ)

~Σαββάτο 14/5 (ώρες 16:00-19:00)
1. Διοικητική πράξη: έννοια-κατηγορίες-χαρακτηριστικά-τύπος-ειδικές περιπτώσεις διοικητικών πράξεων (σύνθετη διοικητική ενέργεια, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας)
2. Αρμοδιότητα έκδοσης διοικητικής πράξης: είδη αρμοδιότητας-δεσμία αρμοδιότητα-διακριτική ευχέρεια-περιπτώσεις αναρμοδιότητας-σχέση ιεραρχικού ελέγχου-διοικητικής εποπτείας-διοικητικών οργάνων
3. Τύπος έκδοσης διοικητικήςπράξης-ουσιώδεις τύποι έκδοσης (γνωμοδότηση, προηγούμενη ακρόαση)
4. Ανάκληση διοικητικών πράξεων

~ Κυριακή 15/5 (ώρες 16:00-19:00)
1. Ακυρωτική δικονομία (π.δ. 18/1989), Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ανάλυση κρίσιμων άρθρων)

 

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply