Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Ιατρική ευθύνη - Σωματική βλάβη από αμέλεια - Νόθευση εγγράφου (ΤρΠλημΘεσ 3739/2019)