Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με απόφαση του ΣτΕ

Στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οφειλέτες του ΟΑΕΕ, με τις δεσμεύσεις τραπεζικών τους λογαριασμών, έχει ήδη δώσει την απάντησή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, χαρακτηρίζοντάς τες αντισυνταγματικές, με την Απόφαση 1260/2015.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει ότι «το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256). Και τούτο, διότι, αν και με το μέτρο αυτό εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος (δηλαδή η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού σε περίπτωση διαπιστώσεως, βάσει του πορίσματος σχετικής έρευνας, της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσας παραβάσεως, καθώς και η διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα), εν τούτοις δεν διαγράφονται στον νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό οι προϋποθέσεις της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, αλλ’ αντιθέτως, με τη χρήση αόριστων εννοιών, καταλείπεται ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση.

Επιπλέον δε, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν τίθεται από τον νόμο περιορισμός ως προς την έκταση των περιουσιακών στοιχείων, που επιτρέπεται να τίθενται υπό δέσμευση από τη Διοίκηση, ούτε, κυρίως, ως προς τη χρονική διάρκεια της δεσμεύσεως, ενώ δεν ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία της επιβολής και της άρσης της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητα του λαμβανόμενου μέτρου.»

Από τα ανωτέρω, το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής:

Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για όσους χρωστάτε στο Δημόσιο και φοβάστε τις κατασχέσεις, ενώ δεν έχετε τα βασικά για το προς το ζην; Υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσετε; Και αν, πως;

Ασφαλώς και υπάρχει τρόπος να προστατευτείτε απέναντι στις κατασχέσεις και να διαφυλάξετε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Την απάντηση, σας την παραθέτουμε παρακάτω.

Σε πρώτο στάδιο, στέλνετε ένα έγγραφο με Δικαστικό Επιμελητή (κοστίζει €25), με το οποίο επικαλείστε τις Αποφάσεις 3316/2014 και 1260/2015 του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου και προειδοποιείτε πιστωτικά ιδρύματα και Δημόσιο πως, αν προβούν σε οποιαδήποτε κατάσχεση, θα προχωρήσετε σε δεύτερο στάδιο σε διαταγή πληρωμής εις βάρος τους, ζητώντας πίσω το ποσό, σύμφωνα με την Απόφαση 819/2015 του ΣτΕ. Παράλληλα με τη διαταγή πληρωμής, έχετε και μια πρόσθετη δικονομική δυνατότητα. Πιο αναλυτικά, νομιμοποιείστε να ασκήσετε αγωγή αποζημίωσης για απάτη και ψυχική οδύνη, τόσο από το Δημόσιο Φορέα, όσο και από την ίδια την τράπεζα.

Μολονότι πράγματι, ο κλοιός γύρω από το λαιμό των οφειλετών του ΟΑΕΕ γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικός, το ΣτΕ έρχεται να εξομαλύνει την κατάσταση για όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Ένα διάβημα που θα μπορούσε να θεωρηθεί τουλάχιστον αναγκαίο, δεδομένων όλων αυτών των πιέσεων που πλήττουν τον συγκεκριμένο κλάδο. Παρά τις αντιξοότητες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι, η εν λόγω πρωτοβουλία του ΣτΕ προσφέρει μια ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας πως, έστω και την τελευταία στιγμή, κάτι μπορεί να διασωθεί.

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.