Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία τηλεκατάρτισης (Voucher)

Σε συνέχεια υλοποίησης της από 08.04.2020 απόφασης του ΔΣ του ΔΣΑ, περί δημιουργίας Help Desk του Συλλόγου για διευκρινιστικά ζητήματα της διαδικασίας τηλεκατάρτισης (Voucher), πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και αποδελτίωση του συνόλου των ερωτημάτων που τέθηκαν μέχρι σήμερα.

Για τον σκοπό αυτό,υπήρξε επικοινωνία του μέλους της επιτροπής Βενιαμίν Μπατή με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να απαντηθούν συγκεντρωτικά τα ερωτήματα που τέθηκαν.

Ευχαριστούμε θερμά την Υπηρεσία για την συνεργασία και τις απαντήσεις που λάβαμε, τις οποίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.