ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο επιτυχών δικηγόρος για τη διορισμό του (ορκωμοσία) είναι τα εξής :

1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος (έντυπη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Λ. Μεσογείων 96) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ. Η αίτηση θα πρέπει να απευθύνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-ΑΘΗΝΑ) και αρκεί η φράση " Επιτυχών/ούσα στο διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων .... Εξεταστικής Περιόδου 20... Περιφέρειας Εφετείου .......... παρακαλώ να διοριστώ ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο ........"

2. Παράβολο Ταμείου Νομικών.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86,  στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων». (ασυμβίβαστα)

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ εκ του ΔΣΑ:

·         Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα (1) μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

·         Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).

·         Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply