Απέχουν οι συμβολαιγράφοι τις 19 και 20 Απριλίου

Θα απέχουν από τα καθήκοντα τους οι συμβολαιογράφοι στις 19 και 20 Απριλίου και συνεπώς δεν θα διενεργηθούν  οι προγραμματισμένοι για τις 20 Απριλίου πλειστηριασμοί.

Leave a reply