Αποχή δικηγόρων και αυτεπάγγελτη αναβολή υποθέσεων

Ενόψει της παράτασης της αποχής των δικηγόρων, έχει δημιουργηθεί ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με τις στοχευμενες δράσεις τις οποίες υιοθέτησε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και την αυτεπάγγελτη αναβολή των υποθέσεων σε περίπτωση μη παράστασης των διαδίκων.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από το Μάρτιο έχει δημοσιευθεί η υπ' αρ. 666/2016 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία:

"4. Επειδή, το άρθρο 20 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει και το ειδικότερο δικαίωμα επιλογής δικηγόρου για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των διαδίκων. Προς διασφάλιση δε του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας των διαδίκων πρέπει, κατά τα ήδη κριθέντα (ΣτΕ 3508/2011, 1121/2008), να αναβάλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης όταν, διαρκούσης της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, δεν παρίστανται όλα τα μέρη κατά τη συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου."

Επί της απόφασης αυτής, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα http://www.humanrightscaselaw.gr/ στην κατηγορία Σχόλια-Άρθρα, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση με τον κωδικό που σας έχει ήδη χορηγηθεί από τα Δικαστήρια όπου υπηρετείτε. Όσοι συνάδελφοι μέλη δεν έχουν τον κωδικό ή δεν τον θυμούνται, μπορούν να απευθυνθούν στα Δικαστήρια όπου υπηρετούν ή να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Από ddikastes.gr

Leave a reply