ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕ ΠΕΡΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 27/04/2016

Αρ. Πρωτ.: 135

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Σε συνέχεια του σχετικού άρθρου στα Δικαστικά Νέα (τεύχος 134) και μετά τα ερωτήματα που τέθηκαν από συναδέλφους, σας ενημερώνουμε ότι, μετά από πρόταση της κ. Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκη, Ταμία της Ένωσή μας και λήψη ομόφωνης απόφασης από το Δ.Σ. καθιερώθηκε η βράβευση των τέκνων των συναδέλφων που επιτυγχάνουν σε Α.Ε.Ι. της χώρας μας. Η βράβευση έλαβε χώρα για πρώτη φορά για τους επιτυχόντες το πανεπιστημιακό έτος 2014 – 2015  στα πλαίσια  της ετήσιας τακτικής συνέλευσης και βέβαια εξακολούθησε και για τους επιτυχόντες του επόμενου πανεπιστημιακού  έτος 2015-2016. Ωστόσο, κάποιοι συνάδελφοι, μη λαμβάνοντας γνώση των προθεσμιών, που έταξε τα δύο αυτά χρόνια το Δ.Σ. περί υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού επιτυχίας του τέκνου τους σε Α.Ε.Ι.  υπέβαλαν εκπρόθεσμες αιτήσεις με συνέπεια να μην ικανοποιηθούν τα τέκνα τους και ελάχιστοι συνάδελφοι μας δήλωσαν ότι δεν έλαβαν γνώση της θεσμοθέτησης της βράβευσης, με συνέπεια να μην καταθέσουν σχετικές αιτήσεις.

  Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή επιθυμεί να βρίσκεται πάντα δίπλα στους συναδέλφους και τα παιδιά τους που αγωνίσθηκαν για την εισαγωγή τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα  και θέλοντας να στηρίζει τους νέους, που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας αποφάσισε να χορηγήσει σχετικό βραβείο σε όλους τους επιτυχόντες από το χρόνο της καθιέρωσης της βράβευσης, ήτοι για τα πανεπιστημιακά έτη 2014 – 2015 και 2015 – 2016.

Καλεί, επομένως, τους συναδέλφους, τα τέκνα των οποίων εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. της χώρας μας, κατά τα παραπάνω πανεπιστημιακά έτη, να  επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ένωσής μας τηλ. 210 – 8827380 και να υποβάλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας και το πιστοποιητικό φοίτησης του τέκνου τους  έως την 15 Μαΐου 2016.

43r34r34r43r

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply