Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών(ΚΕΑΟ), των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Στην απόφασή του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αν.Πετρόπουλος, αναφέρει ότι στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της παρούσας δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε ολόκληρη την απόφαση.

7i29465th1o-fmt_1.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply