Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

             Αθήνα 29/12/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ της 23ης Δεκεμβρίου 2016, για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

 

Η δημόσια διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή τραπεζικού συνεργάτη και η διαπραγμάτευση (ανταγωνιστικός διάλογος) που ακολούθησε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (19.12.2016 και 23.12.2016) μεταξύ των τραπεζών Πειραιώς και Eurobank, που πληρούσαν τις απαιτήσεις που έθεσε ο ΔΣΑ, οδήγησαν στη λήψη της από 23.12.2016 απόφασης του Δ.Σ., με την οποία επιλέχθηκε τελικώς η τράπεζα Πειραιώς.

Οι βασικοί όροι που επιτεύχθηκαν είναι οι ακόλουθοι:

1.Στους δικηγόρους μέλη του Δ.Σ.Α., προς διευκόλυνση της εξόφλησης των ασφαλιστικών τους εισφορών, θα δοθεί η δυνατότητα να κάνουν χρήση πιστωτικής κάρτας (Visa ή Master) έκδοσης Τράπεζας Πειραιώς  που έχουν ήδη ή θα αποκτήσουν κατόπιν αιτήματός τους,  μέχρι του ορίου € 15.000  και σε 24 άτοκες δόσεις. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία &  πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

2. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Δικηγόροι-Μέλη του Δ.Σ.Α. είτε με κάρτες Πειραιώς είτε με κάρτες Visa ή MasterCard έκδοσης άλλων τραπεζών (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες), μέσω των μηχανημάτων EFT/POS στα σημεία που λειτουργούν ταμεία του Δ.Σ.Α. καθώς και μέσω του portal.olomeleia.gr, απαλλάσσονται από κάθε προμήθεια (γίνονται ανέξοδα για το δικηγόρο).

3. Η Τράπεζα αναλαμβάνει να εγκαταστήσει, χωρίς οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τον Δ.Σ.Α., 45 (σαράντα πέντε) τερματικά υποδοχής καρτών ΕFT/POS σε όλα τα σημεία συναλλαγών του Συλλόγου, πλέον των δέκα (10) τερματικών που υφίστανται ήδη.

4. Για την τοποθέτηση POS στα γραφεία των Δικηγόρων που το επιθυμούν, η χρέωση ανάλογα με τη χρήση έχει ως εξής : Το κόστος κάθε συναλλαγής είναι 0,80 ευρώ. Κατά τα λοιπά, για τους πρώτους 12 μήνες δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση. Μετά το πρώτο έτος, προβλέπεται χρέωση 9 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ εάν οι ετήσιες συναλλαγές μέσω κάρτας δεν ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ, ενώ εάν υπερβαίνουν τις 9.000 ευρώ δεν υπάρχει μηνιαία χρέωση.

5. Η Τράπεζα αναλαμβάνει να καταβάλει στον  Δ.Σ.Α., υπό μορφή χρηματικής δωρεάς, το ποσό των € 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπροσθέτως, θα καταβάλει στον Δ.Σ.Α. επιπλέον ποσό δωρεάς ύψους € 100.000, αποκλειστικά για το πρώτο έτος συνεργασίας.

Το σύνολο των παρεχομένων τραπεζικών υπηρεσιών θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply