ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ

Πριν λίγες ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία υποστηρίχθηκε, από το δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό του πατέρα, ότι απορρίφθηκε το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διατροφής του ανήλικου τέκνου, πλην όμως αντέδρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, καθώς επί της ουσίας το αίτημα διατροφής του ανήλικου τέκνου δεν απορρίφθηκε, όπως αναφερόταν σε σχετικές ιστοσελίδες, αλλά δεν εκδικάστηκε καν. Μετά από λίγες ημέρες, επί άλλης υπόθεσης, που αφορούσε άλλους διαδίκους, εκδόθηκε απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία μεταξύ άλλων απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διατροφής ανήλικου τένου που γεννήθηκε εκτός γάμου των γονέων του, για τους αναφερόμενους στην εν λόγω απόφαση λόγους.  Για λογαριασμό του καθ' ου παραστάθηκε ο Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, Δικηγόρος, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, με εξειδίκευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.

Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 4960/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε η αίτηση μητέρας, με την οποία ζητούσε την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας και διατροφής και τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του καθ’ ου πρώην συντρόφου της με το ανήλικο τέκνο, που γεννήθηκε εκτός γάμου, καθώς και την απαγόρευση προσέγγισης (της αιτούσας) από τον καθ’ ου.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο μελετώντας το φάκελο της σχηματισθείσας δικογραφίας και τα σημειώματα των δύο πλευρών, έκρινε ως προς το αίτημα της επιμέλειας ότι ήταν απαράδεκτο ελλείψει εννόμου συμφέροντος, αφού η άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου των γονέων του, ανήκει εκ του νόμου στη μητέρα του, οπότε δεν νομιμοποιείται η αιτούσα να ζητήσει την παρέμβαση του Δικαστηρίου. Όσον αφορά στο αίτημα της μητέρας για περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του καθ' ου με το ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου των γονέων του, το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι ενεργητικά ανομιμοποίητο, δεδομένου ότι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας είναι ο καθ' ου και όχι η αιτούσα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δικαστικώς προσδιορισμένο δικαίωμα επικοινωνίας του καθ' ου για το οποίο να υποβάλλει αίτηση περί μεταρρύθμισής του.

Το δε αίτημα περί καθορισμού του ύψους διατροφής του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου των γονέων του απορρίφθηκε ολοσχερώς ως μη νόμιμο, δεδομένου ότι η αιτούσα δεν επικαλέστηκε στην αίτησή της απορία, αλλά, αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι λαμβάνει ως μισθό ποσό ύψους 1.300,00 ευρώ και τέλος το αίτημα της αιτούσας να απαγορευθεί στον καθ' ου να επικοινωνεί μαζί της και με τα συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα τηλεφωνικά, με μηνύματα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να προσβάλλει τη σωματική ακεραιότητα, την τιμή και υπόληψη της μέσω ύβρεων και απειλών, καθώς και να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 200,00 μέτρων, κρίθηκε  νόμω αβάσιμο ελλείψει κατεπείγοντος, δεδομένου ότι η τελευταία επαφή μεταξύ των δύο πλευρών χρονολογούταν σε χρόνο πολύ προγενέστερο της άσκησης της εν λόγω αίτησης, γεγονός το οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου αποδυνάμωσε το δικαίωμά   της   να   αιτηθεί   την   λήψη   ασφαλιστικών   μέτρων, λαμβανομένου σοβαρά υπόψη ότι το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα δεν έλαβαν χώρα γεγονότα που να συνεπάγονται κανέναν κίνδυνο για την αιτούσα, καθώς τα μόνα γεγονότα που επικαλέστικε η αιτούσα ήταν οι δικαστικές και εξώδικες ενέργειες του καθ' ου πρώην συντρόφου της, προκειμένου να επιτύχει την αναγνώριση του ανηλίκου τέκνου του. Η ΜΠρΑθ 4960/2022 είναι μία πρωτοποριακή απόφαση που απέρριψε εμπεριστατωμένα έναν -έναν τους ισχυρισμούς που προέβαλε η αιτούσα κατά του πρώην συντρόφου της. Κλείνοντας αναφέρεται ότι η δικαστική δαπάνη συμψηφίστηκε μεταξύ των διαδίκων, ενώ ένα μέρος της επιδικάστηκε υπέρ του καθ’ ου πρώην συντρόφου της αιτούσας.

Την υπόθεση χειρίστηκε για λογαριασμό του καθ’ ου, ο Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, Δικηγόρος, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, με εξειδίκευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (τηλ: 2114005285, email: info@tsachiridis.gr, web: tsachiridis.gr).

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply