Αποστίλλη Για Δημόσια Έγγραφα, Επικύρωση Για Εκκλησιαστικά

του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό χρειάζονται συχνά να ρυθμίσουν σημαντικά ζητήματα προσωπικής φύσεως στην Ελλάδα, όπως είναι η εγγραφή στο Δημοτολόγιο που συνδέεται με την ελληνική ιθαγένεια και το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό διαβατήριο, η εγγραφή γεγονότων στο ληξιαρχείο όπως γέννηση ή γάμος εκτός Ελλάδος, αλλά και πολλά κληρονομικά ζητήματα, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα ακινήτων στην Ελλάδα και μετά είτε να τα πουλήσουν, ή να τα μοιράσουν με τα αδέλφια τους ή τους άλλους συγγενείς τους με διανομή, οπότε πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον Δήμο.

Για να γίνουν δεκτά από την ελληνική Διοίκηση τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που φέρουν ή στέλνουν από το εξωτερικό, θα πρέπει να έχουν την μορφή και την πιστοποίηση που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος συχνά εφαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο που ευνοεί την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της υποθέσεως. Τα έγγραφα από το εξωτερικό είναι πιστοποιητικά γάμου ή γεννήσεως, αλλά και δικαστικές αποφάσεις που λύουν τον γάμο, δηλαδή αποφάσεις διαζυγίου, ή που αλλάζουν το όνομα ενός Έλληνα, ο οποίος επί παραδείγματι μπορεί να είναι καταχωρημένος στην Ελλάδα με ένα επώνυμο (π.χ. Σταματόπουλος), αλλά στο εξωτερικό να το έχει κάνει Stamos. Η δικαστική απόφαση από την χώρα του εξωτερικού μπορεί να ορίζει ότι το πρόσωπο που λεγόταν Σταματόπουλος από εδώ και στο εξής θα λέγεται Στάμος και πρέπει να εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα. Όταν τα έγγραφα αυτά από το εξωτερικό έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή του εξωτερικού, για να ισχύσουν στην Ελλάδα πρέπει να έχουν την Σφραγίδα της Χάγης που λέγεται και Αποστίλλη (Apostille), εάν έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Μεγάλη Βρετανία, τη Νότιο Αφρική και σε πολλές άλλες χώρες. Εάν έχουν εκδοθεί από τον Καναδά, δεν επικολλάται η Αποστίλλη, διότι ο Καναδάς δεν έχει υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Σ’ αυτή την περίπτωση, το δημόσιο έγγραφο από τον Καναδά πρέπει να επικυρωθεί από το Προξενείο της Ελλάδος στον Καναδά ή, έστω, από το Προξενείο του Καναδά στην Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με το πιστοποιητικό γάμου ή ληξιαρχική πράξη γάμου από το εξωτερικό. Εάν προέρχεται από δημόσια αρχή χώρας που έχει επικυρώσει την Σύμβαση της Χάγης, τότε πρέπει να έχει Αποστίλλη, εάν όμως προέρχεται από χώρα που δεν έχει επικυρώσει την Σύμβαση της Χάγης, τότε δεν επικολλάται η Αποστίλλη, αλλά απαιτείται επικύρωση από το Προξενείο της Ελλάδος. Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία σε χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Νότιος Αφρική κλπ., δεν χρειάζονται Αποστίλλη, διότι δεν είναι δημόσια έγγραφα, αφού η Εκκλησία στις χώρες αυτές δεν αποτελεί μέρος του κράτους.

Τα πιστοποιητικά συνεπώς από την Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός Ελλάδος, όπως είναι συνήθως τα πιστοποιητικά γάμου ή βαπτίσεως, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα από την Εκκλησία στην χώρα του εξωτερικού και για να ισχύσουν στην Ελλάδα, πρέπει να επικυρωθούν από την Ιερά Σύνοδο στην Ελλάδα (Μονή Πετράκη, οδός Ιασίου 1, Αθήνα), ώστε ακολούθως να γίνουν δεκτά από το Ειδικό Ληξιαρχείο και από τους κατά τόπους Δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και από άλλες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. Αυτό που συνεπώς πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ομογενείς είναι, ότι εάν το πιστοποιητικό για την προσωπική τους κατάσταση (γάμου, γεννήσεως) έχει εκδοθεί από δημόσια υπηρεσία της ξένης χώρας, για να ισχύσει στην Ελλάδα χρειάζεται Αποστίλλη από την χώρα του εξωτερικού ή επικύρωση από το ελληνικό Προξενείο, εάν η χώρα δεν έχει υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης. Αν όμως το έγγραφο έχει εκδοθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία της χώρας του εξωτερικού (που συνήθως υπάγεται απ’ ευθείας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως), δεν μπορεί να λάβει Αποστίλλη, αλλά γίνεται επικύρωσή του από την Ιερά Σύνοδο στην Αθήνα, η οποία αποτελεί μέρος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. www.greekadvocate.eu bm-bioxoi@otenet.gr

Leave a reply