Άρειος Πάγος: Εισήγηση περί ανυπόστατου του πολιτικού γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών

Ο εισηγητής στο Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Ακυρωτικού στις 12-12-2016,  να κηρυχθεί ανυπόστατος ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών  ζητώντας να μην αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση που έκρινε μη νόμιμο τον γάμο μεταξύ δύο ανδρών που είχε γίνει στην Τήλο.

Ο Αρεοπαγίτης εισηγητής της υπόθεσης κατά την ακροαματική διαδικασία υποστήριξε ότι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτός ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και έκρινε αναγκαία τη θέσπιση με ρητή νομοθετική διάταξη του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίχτηκε ότι:

  • Ο Αστικός Κώδικας αντιλαμβάνεται μέσω των διατάξεων του τον γάμο μόνο μεταξύ ετερόφυλων, η δε αναφορά των διατάξεων του Α.Κ. πλέον, σε «συζύγους» και «μελονύμφους», ουδόλως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έγινε για να καταδείξει ότι εφεξής «αναγνωρίζει» πολιτικό γάμο και μεταξύ ομοφύλων, αλλά μάλλον ότι υιοθετήθηκε αυτή η φρασεολογία για λόγους νομοτεχνικούς.
  • Από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, δεν συνάγεται καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων, αφού και εκεί διακρίνονται τα δύο φύλα.

Το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την αναίρεση κατά του Εφετείου Δωδεκανήσου έχει ζητήσει ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών που το δικαστήριο έκρινε μη νόμιμο τον γάμο μεταξύ τους.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.