Αρθρο Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή για την διάταξη ν/σ που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο έναντι των φορολογικών αρχών.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                3/6/2017

 

Άρθρο του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή για την διάταξη νομοσχεδίου που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο.

Αναρτάται το άρθρο του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στην εφημερίδα Documneto, για την διάταξη σχεδίου νόμου που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο έναντι των φορολογικών αρχών.

Το άρθρο έχει ως εξής:

Το δικηγορικό απόρρητο βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα του. Διαφυλάσσει παράλληλα το δικαίωμα του ατόμου στην μη αυτοενοχοποίηση. Για τους λόγους αυτούς εμπίπτει κατά την ουσιαστική του έκφανση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, κατά δε τη διαδικαστική του έκφανση στο δικαίωμα δίκαιης δίκης. Αμφότερα προστατεύονται τόσο από το ελληνικό Σύνταγμα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόσφατο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα και χωρίς να έχει συμπράξει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, καταργεί συλλήβδην κάθε επαγγελματικό απόρρητο και παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του δικηγορικού απορρήτου. Με την προωθούμενη ρύθμιση ο δικηγόρος μετατρέπεται από νομικός παραστάτης σε συστηματικό «πληροφοριοδότη» των φορολογικών αρχών, κατά πλήρη διαστροφή του θεσμικού του ρόλου. Είναι προφανές ότι ακυρώνεται η δυνατότητα ουσιαστικής υπεράσπισης αφού ό,τι έχει εμπιστευτεί ο κατηγορούμενος στον δικηγόρο παύει να αποτελεί διαφυλασσόμενο υπερασπιστικό δεδομένο. Με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται  οι προαναφερθείσες θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, και της ευρωπαϊκής και ενωσιακής δικαιοταξίας. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επιτρέψει τέτοια προκλητική θεσμική οπισθοδρόμηση.

 

Βασίλης Ε. Αλεξανδρής

Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.