Ασφαλιστικά ενήμεροι οι δικηγόροι Αθηνών που λόγω της τραπεζικής αργίας δεν δύνανται να καταβάλουν οφειλές στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                            6/7/2015

    Κατόπιν της από 2/7/2015 απόφασης του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, που ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, ενημερώνουμε ότι  για όσους δικηγόρους Αθηνών, δεν είναι εφικτή λόγω της τραπεζικής αργίας, η διατραπεζική καταβολή δόσης ρυθμισμένης οφειλής ή οφειλής τρέχοντος έτους στο  Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, δεν τίθεται ζήτημα μη ασφαλιστικής ενημερότητας  τους, για όσο διάστημα διαρκεί η κατάσταση αυτή.

Επίσης ενημερώνουμε ότι τα βιβλιάρια υγείας τους θα θεωρούνται κανονικά ώστε οι συγκεκριμένοι δικηγόροι να έχουν κατά το διάστημα αυτό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πλήρη υγειονομική κάλυψη.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply