ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Ζητείται ασκούμενη/ος Δικηγόρος  από Δικηγορική Εταιρεία στο Κολωνάκι.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

•       Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
•       Άριστη γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 36 18 007 ή με e-mail στο secretary@pslegal.gr