Ασκούμενος αναζητεί εργασία

Ασκούμενος δικηγόρος με πέντε μήνες  εργασιακή εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο  αναζητεί δικηγορικό γραφείο/εταιρεία για ολοκλήρωση της ασκησής του. Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση γερμανικών και η/υ.  Θέληση για μάθηση και για πραγματοποίηση ουσιαστικής άσκησης.

knk91@hotmail.com