Αβεβαιότητα για την υπαγωγή στον ν.4321/2015 για 1.800 δικηγόρους με οφειλές στο ΕΤΑΑ

Παρά  τις αιτήσεις για την υπαγωγή τους στο Ν. 4321/2015 για την ρύθμιση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών σε 100 δόσεις, πολλοί δικηγόροι κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι λόγω καθυστέρησης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων να περατώσει τις διαδικασίες.

Το τετραμελές (υποστελεχωμένο) τμήμα του ΕΤΑΑ- ΤΥΔΑ μπορεί να διευθετεί ημερησίως περίπου 6 με 10 αιτήσεις, και επομένως χρειάζονται εξαιρετικά πολλές εργάσιμες ημέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών.  Πέρα από την υποστελέχωση, πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει ένας σύνθετος τρόπος υπολογισμού των οφειλών, πράγμα που σημαίνει πως οι εργασίες δεν μπορούν να γίνονται μηχανικά.

Στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για υπαγωγή στο Ν. 4321/2015 εκπνέει , αλλά και η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014, ενώ αβεβαιότητα υπάρχει για το καθεστώς από εκεί και πέρα για τις εκκρεμείς περιπτώσεις.

Δεν αποκλείεται να δοθεί περαιτέρω παράταση μερικώς ημερών ή απόσπαση εργαζομένων για την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;