Ζητείται Corporate lawyer στην Aegean Consulting

Η Aegean Consulting (aegeanconsulting.gr) αναζητά εξειδικευμένο στον τομέα του εμπορικού δικαίου και έμπειρο δικηγόρο για κάλυψη θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Απαραίτητη η άριστη δυνατότητα χειρισμού φακέλου και σύνταξης δικογράφου, η άριστη γνώση αγγλικών και η άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προσφέρονται σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές απολαβές.

Aποστολή βιογραφικού στο email: info@aegeanconsulting.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;