Δ.Σ. Βολου : Μεχρι την προσωρινή διαταγή η προσκομιση αναλυτικής κατάστασης οφειλών

Κατάθεση δικογράφων για υπερχρεωμένα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 που λήγει η ισχύς του νόμου χωρίς αυτά να συνοδεύονται από την αναλυτική κατάσταση οφειλών και τις δανειακές συμβάσεις μεταξύ του οφειλέτη και της δανείστριας τράπεζας, αλλά μόνο από βεβαίωση της δανείστριας τράπεζας -μετά την καθυστέρηση που παρατηρείται- συμφωνήθηκε σε συνάντηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Λάζαρου Γαϊτάνη, με το Διευθύνοντα του Ειρηνοδικείου Βόλου Ειρηνοδίκη Β. Κουκόπουλο.

Οπως ανακοινώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, στη βεβαίωση της δανείστριας τράπεζας, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατατεθείσας αίτησης ή από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί της ημεροχρονολογίας των υποβληθεισών αιτήσεων του ιδίου στη δανείστρια τράπεζα.

Η προσκόμιση των πιο πάνω εγγράφων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της συζήτησης της προσωρινής διαταγής της υπόθεσης.Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ανταποκρινόμενος στο αίτημα των συναδέλφων, κυρίως αυτών που αναλαμβάνουν υποθέσεις του Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά), για το πρόβλημα καθυστέρησης από τις τράπεζες παράδοσης των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών και των δανειακών συμβάσεων στους οφειλέτες, ανακοινώνει τα εξής:
Μετά από συνάντηση του προέδρου του Δ.Σ.Β. με τον διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Βόλου Ειρηνοδίκη κ. Β. Κουκόπουλο συμφωνήθηκε η δυνατότητα κατάθεσης δικογράφων, με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, μέχρι τις 31/12/2015 (ημεροχρονολογία λήξης της ισχύος του νόμου) χωρίς αυτά να συνοδεύονται από την οικεία αναλυτική κατάσταση οφειλών και τις δανειακές συμβάσεις μεταξύ του οφειλέτη και της δανείστριας τράπεζας, αλλά μόνο από βεβαίωση της δανείστριας τράπεζας, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατατεθείσας αίτησης ή από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί της ημεροχρονολογίας των υποβληθεισών αιτήσεων του ιδίου στη δανείστρια τράπεζα. Η προσκόμιση των πιο πάνω εγγράφων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της συζήτησης της προσωρινής διαταγής της υπόθεσης.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply