Δελτίο Τύπου ΕΑΝΔιΘ για τις Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Έπτά μόλις μήνες από την μαζική καταδίκη από το νομικό κόσμο της χώρας των προωθούμενων αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η νέα κυβέρνηση επαναφέρει το ζήτημα με τρόπο πιο επιτακτικό και μάλιστα στην ίδια μεταρρυθμιστική κατεύθυνση. Η ολοκληρωτική αναθεώρηση της λειτουργίας της αστικής δικαιοσύνης, παραμένει στόχος περιλαμβάνοντας όμοιες σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο αντιδραστικές και αντίθετες με την άποψη του δικηγορικού κόσμου μεταρρυθμίσεις:
• η κατάργηση της αμεσότητας της δίκης και του προφορικού χαρακτήρα αυτής με την μετατόπιση της εμμάρτυρης απόδειξης σε δικονομική εξαίρεση και την ταυτόχρονη αναβίβαση του αμφιλεγόμενου θεσμού των ενόρκων βεβαιώσεων
• κατάργηση εν τοις πράγμασι του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων και αναβίβαση των προνομίων των πιστωτικών ιδρυμάτων
• η διατήρηση του υψηλού κόστους της δικαιοσύνης.
• επαναδιαμόρφωση του σκηνικού στον κλάδο του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης στα μέτρα των τραπεζών με διευκόλυνση της διαδικασίας των κατασχέσεων

Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως και το περασμένο Φθινόπωρο, είναι προφανές ότι βρίσκονται στην κατεύθυνση της δικονομικής διευκόλυνσης των μεγάλων δικηγορικών εταιριών και εκπροσωπούν τα συμφέροντα διαδίκων όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ ταυτόχρονα με το επαναλαμβανόμενο προσχηματικό επιχείρημα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης ισοπεδώνονται η διαφάνεια και τα εχέγγυα της ποιότητας της παρεχόμενης δικαιοσύνης στους πολίτες. Μάλιστα, το Υπουργείο φαίνεται να αγνοεί το ήδη έτοιμο και επεξεργασμένο σχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες.

Ενόψει των ανωτέρω, ως ΕΑΝΔιΘ:

Θεωρούμε ότι η επαναφορά του σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό είχε καταψηφιστεί μαζικά στο δικηγορικό δημοψήφισμα της 2 – 3 Δεκεμβρίου 2014, πέραν των απαράδεκτων για τον πολίτη ουσιαστικών ρυθμίσεων, απαξιώνει τη νομική άποψη και τον θεσμικό ρόλο του δικηγορικού επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, κρίνουμε επιτακτικό, δεδομένων και των χρονικών περιορισμών, η αναστολή των αποχών που αποφασίστηκε λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών και της διακοπής της διαδικασίας ψήφισης του νέου ΚπολΔ τον Δεκέμβριο να λήξει και οι κινητοποιήσεις να ξαναρχίσουν. Τα θεσμικά όργανα και σύσσωμο το δικηγορικό επάγγελμα οφείλουν να αντιδράσουν άμεσα στην επαναφορά ενός απαράδεκτου για τους πολίτες και την Δικαιοσύνη νομοσχεδίου, έως την οριστική απόσυρσή του.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος              Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης      Φουλίδου Ανδριάνα

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply