Δεν παρατείνεται εκ νέου η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την ΟΔΕΕ

Στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ αναρτήθηκε το εξής :

Δεν παρατείνεται εκ νέου η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Συνάδελφοι,

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώθηκε ότι δεν παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της υπ᾽αριθμ. 49214/21-7-2015Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525) η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ᾽αριθμ. 57384/31-8-2015 όμοια (Β΄ 1867) και στη συνέχεια μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 με την υπ᾽αρ. 70905/29-9-2015 όμοια (Β΄ 2110).

Κατά συνέπεια από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 γίνονται όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply