Διακήρυξη υποψηφιότητας και κατάθεση προτάσεων Παναγιώτη Π.Βασταρούχα στις αρχαιρεσίες της ΕΑΝΔΑ (11η Ιανουαρίου 2017)

km
Παναγιώτης Π. Βασταρούχας

Δικηγόρος Αθηνών

Υποψήφιος Σύμβουλος ΕΑΝΔΑ στις αρχαιρεσίες της 11ης Ιανουαρίου 2017

 

Διακήρυξη υποψηφιότητας και κατάθεση προτάσεων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η εποχή, που διανύουμε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την βιώσιμη άσκηση του λειτουργήματος μας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Οι κοινωνικές δομές στο σύνολό τους υπόκεινται σε σθεναρούς κλυδωνισμούς, οι θεσμοί δοκιμάζονται και μέσα σε όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση, όλα τα επαγγέλματα τείνουν σε σταδιακή αποδόμηση.

Το λειτούργημα του δικηγόρου δεν μένει ανεπηρέαστο από την ανωτέρω δυσμενή συγκυρία. Αντιθέτως, βάλλεται από όλες τις πλευρές. Βαριά φορολογία, αύξηση των πιστώσεων και των οφειλών εξ αμοιβών των εντολέων, δραματική μείωση εισπραξιμότητας,  υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, άδικο ασφαλιστικό σύστημα, συνεχής και σκόπιμη μείωση της δικηγορικής ύλης, χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας των ασκούμενων και νέων δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία.

Σε τόσο δύσκολους καιρούς, η ΕΑΝΔΑ, ως φορέας εκπροσώπησης και προστασίας των συμφερόντων των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων, καλείται να έχει ενεργή παρουσία και δυναμικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων που ανακύπτουν συνεχώς. Προκειμένου, δε, να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εδράζεται σε γερά θεμέλια, τα οποία τέθηκαν μεν από τη σύστασή της, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Ο βασικός λόγος που κατέθεσα υποψηφιότητα για σύμβουλος της ΕΑΝΔΑ, είναι  να προσπαθήσω να κατευθύνω την Ένωση αυτή, προς μια κατεύθυνση περισσότερο δυναμική, περισσότερο αποτελεσματική, περισσότερο δημοκρατική και διαφανής, περισσότερο αξιόπιστη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεών της και η αξιοπιστία της ως επισήμου φορέα προάσπισης των συμφερόντων των μελών της και ως επισήμου συνομιλητή με τους άλλους φορείς, μέσω της κατοχύρωσης της θεσμικής της θέσης στο κοινωνικό και πολιτειακό οικοδόμημα.

Η υποψηφιότητά μου είναι ανεξάρτητη, αδέσμευτη και μοναδικός σκοπός της είναι η ΕΑΝΔΑ να αποκτήσει ξανά την δυναμική της παρουσία στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

Οι προτάσεις μου μπορούν να ενταχθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

Α. Προτάσεις για τους ασκούμενους δικηγόρους

Β. Προτάσεις για τους νέους δικηγόρους

Γ. Προτάσεις για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος

Δ. Προτάσεις για την ΕΑΝΔΑ

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις μου, ανά κατηγορία, είναι οι κάτωθι:

 

Α. Προτάσεις για τους ασκούμενους δικηγόρους

 1. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για τους ασκούμενους δικηγόρους, με έλεγχο της τήρησης αυτών, μέσω ειδικού τμήματος της ΕΑΝΔΑ, όπου ο ασκούμενος θα μπορεί να προσφεύγει και να καταγγέλλει τη μη τήρησή τους.
 2. Θέσπιση ειδικού πλαισίου εντός του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, που θα αφορά και θα ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών – δικηγόρων προς τους ασκούμενους δικηγόρους, που απασχολούν ως προς τις συνθήκες εργασίας τους.
 3. Προώθηση θεσμοθέτησης ελάχιστης αμοιβής ασκούμενων δικηγόρων.
 4. Εκπαίδευση των ασκούμενων δικηγόρων, μέσω σεμιναρίων και μέσω ειδικού νεοσυσταθέντος σώματος εκπαίδευσης ασκούμενων δικηγόρων της ΕΑΝΔΑ.

 

Β. Προτάσεις για τους νέους δικηγόρους

 1. Αντίστοιχο πλαίσιο με το υπ’ αρ. 2 και 3 της προηγούμενης κατηγορίας.
 2. Κοινωνική μέριμνα της ΕΑΝΔΑ για την εύρεση εργασίας για νέους δικηγόρους, που αδυνατούν να εξεύρουν εργασία, που να ανταποκρίνεται στα επαγγελματικά τους προσόντα.
 3. Κοινωνική μέριμνα για νέους δικηγόρους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μέσω θεσμοθέτησης αντιστοίχου βοηθήματος, σε συνεργασία με το ΔΣΑ.
 4. Εξασφάλιση αρμόζουσας συμπεριφοράς προς τους νέους δικηγόρους, είτε από τους υπόλοιπους συναδέλφους( ως αντίδικοι ή ως εργοδότες), είτε από τα υπόλοιπα μέλη, που υπηρετούν τη δικαιοσύνη (δικαστικοί γραμματείς, δικαστές).

Γ. Προτάσεις για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος

 1. Διεκδίκηση και προώθηση της σύνδεσης του μερίσματος από τα γραμμάτια προείσπραξης.
 2. Καταβολή του διανεμητικού λογαριασμού ανά τρίμηνο και η ισχύς του για δικηγόρους έως 10 έτη άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, αντί των 7, που ισχύει σήμερα.
 3. Καθιέρωση πενταετούς ισχύος της δικηγορικής κάρτας, αντί της ενιαύσιας, όπως ισχύει σήμερα.
 4. Διεκδίκηση νέας δικηγορικής ύλης, επαναφορά της παράστασης στα συμβόλαια στη δικηγορική ύλη και άμεση δράση προς αποφυγή νέας μείωσης αυτής.
 5. Εξορθολογισμός του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος.
 6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τουλάχιστον για όσους ασκούν το επάγγελμα έως 10 έτη.
 7. Κατάργηση του εμπορικού φόρου ΦΠΑ, καθώς ο δικηγόρος δεν είναι έμπορος και επωμίζεται αδίκως τις δυσμενείς μονάχα συνέπειες της εμπορικότητας.
 8. Θεσμοθέτηση ενός πλαφόν (ανωτέρου ποσού) καταβολής εισφορών.

Δ. Προτάσεις για την ΕΑΝΔΑ

 1. Θεσμοθέτηση Εκπαιδευτικού Κέντρου Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων.
 2. Θεσμοθέτηση επιτροπών ανά τομείς δράσης της ΕΑΝΔΑ.
 3. Σύσταση ομάδων εργασίας.
 4. Επανέκδοση του περιοδικού της ΕΑΝΔΑ.
 5. Διαφανής λήψη αποφάσεων, μέσω ειδικής βάσης δεδομένων.
 6. Θεσμοθέτηση εκπροσώπων της ΕΑΝΔΑ, με αρμοδιότητα την διαμεσολάβηση μεταξύ νέων δικηγόρων και συναδέλφων/υπαλλήλων/δικαστών και την παρέμβασή τους, μετά από αίτηση συνδρομής μέλους της ΕΑΝΔΑ.

7.Σύσταση τμήματος καταγγελιών ως προς συνθήκες εργασίας ασκούμενων και νέων δικηγόρων.

 1. Σύσταση τμήματος νομικής υποστήριξης μελών, μέσω ηλεκτρονικών και μη μέσων.
 2. Ενίσχυση της κοινωνικής δράσης της ΕΝΔΑ.
 3. Σύσταση τμήματος εύρεσης εργασίας ασκούμενων και νέων δικηγόρων, μέσω ειδικής βάσης δεδομένων (ζήτησης – προσφοράς εργασίας).

Συνάδελφοι, σας καλώ να με στηρίξετε με τη ψήφο σας, για να εξασφαλίσουμε μια ΕΑΝΔΑ δυνατή, την ΕΑΝΔΑ που μας αξίζει.

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Π. Βασταρούχας