Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες υποδομών του μηχανογραφικού κέντρου του ΔΣΑ(Data Center) και μετεγκατάσταση του εξοπλισμού

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες υποδομών Data Center του μηχανογραφικού κέντρου του ΔΣΑ και μετεγκατάσταση εξοπλισμού, με προυπολογισθείσα δαπάνη μαζί με ΦΠΑ στις 27.280 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στα γραφεία του ΔΣΑ, ορίζεται η Τρίτη 30 Αυγουύστου 2016 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Η αποσφράγιση των προσφορών και η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις 30 Αυγούστου και ώρα 13.30 στα γραφεία του ΔΣΑ.

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε αναλυτικά ολόκληρη τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνσιμού, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγαρφές.

proheiros_diagonismos_gia_data_center_03_teliko_1.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply