ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ το συλλογικό έργο «Διαμεσολάβηση – Θεωρία & Πράξη» υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, Άγγελου Μπώλου, ο οποίος είναι και Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Παντείου Πανεπιστημίου. Το συλλογικό έργο «Διαμεσολάβηση – Θεωρία & Πράξη» προβαίνει σε μία ολιστική επιστημονική προσέγγιση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Δεν εξαντλείται μόνο στην ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ν. 4640/2019), αλλά εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα των πτυχών της διαμεσολάβησης, όπως λ.χ. στα όρια της διαπραγμάτευσης, στον ρόλο της ψυχολογίας και στην εφαρμογή δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Στο ίδιο ολιστικό πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί ειδικό βάρος και στην πρακτική εφαρμογή της διαμεσολάβησης σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής, καθώς ως κοινωνικός θεσμός αυτορρύθμισης η διαμεσολάβηση έχει στον πυρήνα της όχι μόνο την αναδυόμενη νομική διαφορά, αλλά οποιαδήποτε σύγκρουση δύναται να προκύψει μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και να οδηγήσει σε πιθανά αδιέξοδα (στον χώρο εργασίας, στο σχολείο, στο σωφρονιστικό κατάστημα κ.λπ.). Υπό το πρίσμα αυτό, το παρόν συλλογικό έργο απευθύνεται καταρχάς στους υποψήφιους διαμεσολαβητές ως διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και στους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες για την τομεακή εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην πράξη. Απευθύνεται επίσης στους δικηγόρους/νομικούς παραστάτες στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να γνωρίσει τον «κόσμο της διαμεσολάβησης» μέσα από την πραγματική θεωρητική και πρακτική του διάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε το link: https://www.sakkoulas.com/product/diamesolavisi/.

 

Leave a reply