Διδακτορικά Νομικής στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, οι απόφοιτοι των Νομικών Σπουδών επιδιώκουν όλο και πιο συχνά να αποκτήσουν ένα διδακτορικό πάνω στην επιστήμη τους ή σε κάποια συναφή με τις σπουδές και το μελλοντικό επάγγελμα που επιδιώκουν να ασκήσουν. Η κτήση ενός διδακτορικού διπλώματος κρίνεται όχι μόνο αναγκαία για την ασφαλέστερη και πιο επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία του εκάστοτε ενδιαφερόμενου νομικού, αλλά και χρήσιμη, ως πολύτιμη συνεισφορά στη νομική επιστήμη.

Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για την υποβολή αίτησης για διδακτορικό;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι πτυχιούχοι Νομικής που κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης από Τμήμα της ημεδαπής ή από αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα της αλλοδαπής το οποίο έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα, αλλά και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που άπτεται των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί και μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε μόνο εφόσον διαθέτουν ΜΔΕ (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης).

Ποιά είναι η χρονική διάρκεια των διδακτορικών σπουδών;

Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός διδακτορικού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία χρόνια (τέσσερα για τους μη έχοντες ΜΔΕ) αλλά ούτε και μεγαλύτερη από 6, με τη δυνατότητα παράτασης κατ'εξαίρεση μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Η διδακτορική διατριβή μπορεί να γραφτεί στην ελληνική ή- μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ- σε ξένη γλώσσα, ενώ δεν αποκλείεται ο υποψήφιος διδάκτωρ να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει ολιγάριθμα μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του κλάδου εξειδίκευσής του ή να παράσχει εκπαιδευτικές ή επικουρικές υπηρεσίες στο Τμήμα όπου εκπονεί τη διατριβή του.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος;

Η διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως υποψηφίου διδάκτορα, της επιλογής του αλλά και ο τρόπος παρακολούθησης και απόκτησης του διπλώματος, διέπεται από το άρθρο 9 του νόμου 3685/2008, όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 13 του νόμου 2083/1992. (διαβάστε το νόμο εδώ)

 Αξίζει να σημειωθεί πως η διδακτορική διατριβή μπορεί να γραφτεί στην ελληνική ή- μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ- σε ξένη γλώσσα, ενώ δεν αποκλείεται ο υποψήφιος διδάκτωρ να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει ολιγάριθμα μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του κλάδου εξειδίκευσής του ή να παράσχει εκπαιδευτικές ή επικουρικές υπηρεσίες στο Τμήμα όπου εκπονεί τη διατριβή του.

Ποια είναι τα διδακτορικά Νομικής που υπάρχουν στην Ελλάδα;

Στην ελληνική επικράτεια, στον τομέα των Νομικών Επιστημών, υπάρχουν περιορισμένες, αλλά επαρκείς ευκαιρίες για την απόκτηση ενός διδακτορικού διπλώματος.

Συγκεκριμένα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε κάθε κλάδο δικαίου (ιστοσελίδα: http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/didaktorika.html) , ενώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δίνεται η επιλογή ανάμεσα σε δύο κλάδους ειδίκευσης:

α)Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικών Επιστημών

β)Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (ιστοσελίδα: http://www.law.auth.gr/el/doctoral)

Κανονισμός PhD

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;