Διενέργεια κλήρωσης για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων “MULTILAW”

Σε συνέχεια της από 15/1/2018 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων “Multilateral Exchange of Lawyers” (“MULTILAW”) τού “European Lawyers Foundation”, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το CCBE και τον ΔΣΑ, ανακοινώνεται ότι η σχετική κλήρωση για την επιλογή των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβει χώρα δημόσια την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του ΔΣΑ «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος». Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρεθούν. Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ σχετική ανακοίνωση με τους επιλεγέντες συναδέλφους.